Slika Fiction ou le monde reel?  Maje Režonja 2. b je na naslovnici zbornika, ki je izšel ob 150-letnici vižmarskega tabora.