Ker je pred vrati novo šolsko leto, se je nekaj dijakov že oglasilo na šoli v zvezi s potrjevanjem statusa dijaka za nakup mesečnih vozovnic za avtobuse.

Naj vas še enkrat spomnimo, da dijaki za nakup subvencioniranih vozovnic ne potrebujete potrdil s strani šole. Na portalu subvencij potniškega prometa  je objavljen nov obrazec, na katerem ni potreben žig šole, niti mu ni potrebno prilagati potrdila o vpisu, saj na prodajnem mestu podatke ob predložitvi obrazca pridobijo iz CEUVIZ (Centralne evidence udeležencev v vzgoji in izobraževanju).

Dijaki lahko vlogo tudi elektronsko oddate (s certifikatom) preko portala eUprava in opravite nakup subvencionirane vozovnice preko spleta.

Tajništvo Gimnazije Šentvid