Gimnazija Šentvid se letos pridružuje programu Ekošola. To je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Namenjen je spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med dijaki. Preko raziskovanja, interdisciplinarnega pristopa in izkustvenega učenja želimo vzgajati in izobraževati okoljsko odgovorne mladostnike, ki cenijo dobrine narave. Vse (dijake, starše, zunanje strokovnjake, vodstvo, pedagoge) vabimo, da se pridružite. Zainteresirani se javite prof. Manja Ščetinec. Cilj letošnjega leta je ozaveščati dijake in jih spodbuditi k različnim projektom znotraj programa Ekošola. Naj skrb za okolje in naravo postane del našega življenja. Več si lahko prebereta na spletni strani https://ekosola.si/, kjer so objavljeni pretekli projekti (https://ekosola.si/projekti-22-23-vsi/).

Manja Ščetinec