PROJEKT EKOŠOLA

(koordinatorji Manja Finžgar, Eva Ravbar, Klemen Kerstein)

Gimnazija Šentvid sodeluje pri mednarodnem programu Ekošola. Skozi inovativne učne pristope spodbujamo in ozaveščamo dijake o okoljskih vprašanjih, sobivanju z naravo ter trajnostnem razvoju. Izobražujemo jih o energijski učinkovitosti. Z izvajanjem različnih projektov aktivno prispevamo k ohranjanju okolja ter spodbujamo odgovorno ravnanje z naravnimi viri. Želimo, da skrb za okolje postane del našega življenja ter da se bomo znali aktivno zavzemati za boljši jutri.

Več si lahko prebereta na spletni strani https://ekosola.si/, kjer so objavljeni pretekli projekti (https://ekosola.si/projekti-23-24/).

Manja Ščetinec