Predstavniki Inštituta za diplomatsko izobraževanje Gajst, ki si prizadeva za dvig kulture zunanje politike, so obiskali našo šolo v okviru ur državljanske vzgoje. Najprej smo skupaj imeli “delavnice”, kjer smo se razdelili v skupine in se pogovarjali o svetovno znani Picassovi sliki Guernica, ki jo je ustvaril v času španskih državljanskih vojn, med leti 1936-1939. Kasneje pa nam je eden izmed predavateljev predstavil in natančneje opisal konflikt med spodaj navedenima državama. Konflikt med Hamasom in Izraelom ima globoko ukoreninjene vzroke, ki segajo v zgodovino teritorialnih in verskih napetosti na Bližnjem vzhodu. Eden od ključnih dejavnikov je sporen status Gaze, ozemlja, ki je predmet dolgotrajnih konfliktov. Izrael je iz Gaze umaknil svoje vojaške sile leta 2005, vendar se je od takrat soočal z izzivi glede nadzora nad tem območjem.

Naslednji pomemben faktor je izraelska naselitvena politika na Zahodnem bregu, ki je vzbudila nasprotovanje palestinskega prebivalstva. Izraelske naselbine so postale vir napetosti in sporov glede ozemeljskih pravic ter prizadevanj za vzpostavitev neodvisne palestinske države.

Poleg tega so varnostne zadeve igrale ključno vlogo, pri čemer so raketni napadi iz Gaze na izraelska ozemlja in izraelski vojaški odziv sprožili cikle nasilja. Hamas, ki je kontroliral Gazo, je igral ključno vlogo v teh dogodkih, pri čemer je izraelska vojska izvajala ofenzive za zatiranje raketnih napadov.

Notranje palestinske razlike so dodatno zapletle situacijo, saj so bili sporazumi med Hamasom in drugimi palestinskimi skupinami pogosto nestabilni. Te politične razprtije so vplivale na usklajenost palestinskega odziva na izraelsko politiko.

Celoten konflikt ni mogoče enostavno razložiti, saj je rezultat številnih dejavnikov, ki segajo v zgodovino in se prepletajo s trenutnimi političnimi, verskimi ter teritorialnimi vprašanji na Bližnjem vzhodu.

Kot razred smo se strinjali, da je bil obisk Inštituta Gajst zelo koristen in poučen, saj smo tako še več in natančneje izvedeli o aktualnem dogajanju na Bližnjem Vzhodu.

Tjaša Čuk Barič, 3.D