V septembru organiziramo dvodnevni spoznavni dan za dijake prvega letnika, namenjen spoznavanju sošolcev in profesorjev v sproščenem okolju.

Menimo, da bodo dijaki, ki prihajajo z različnih osnovnih šol in se med seboj ne poznajo, v naravnem, športnem in sproščenem okolju hitreje in lažje navezali prijateljske stike in vzpostavili odnose, v  katerih bodo preživeli naslednja štiri leta. Ker bosta vsak oddelek  spremljala razrednik in profesor, ki poučuje v razredu, obiskala pa jih bosta tudi ravnatelj in šolska psihologinja, gre istočasno tudi za medsebojno spoznavanje s profesorji šole.

 

Spoznavni dan bomo organizirali v Bohinju, kjer bodo dijaki veslali po jezeru, plezali v naravni skali, supali, kolesarili, in Soriški planini, kjer smo uredili prenočišče. V pogorju nad brunarico bomo imeli lažji planinski pohod.

V primeru slabega vremena bomo namesto športnih aktivnosti na prostem organizirali plavanje v Vodnem parku Bohinj in športne igre v športni dvorani, pri čemer bomo ceno ustrezno spremenili.

 

Za dvodnevni spoznavni dan bo potrebno plačati približno 90 evrov (v dveh mesečnih obrokih), vendar bo natančna cena znana konec avgusta.

V ceno je vključen avtobusni prevoz, polni penzion in dodatno kosilo,  športne aktivnosti, spremstvo in organizacija.

 

Spoznavni dan bo organiziran ločeno po oddelkih v dveh terminih: od 7.9. do 9.9. in od 14.9. do 16.9.2022. Natančen razpored bomo objavili konec avgusta v vitrini in na spletni strani šole, podrobnejša obvestila pa bodo dijaki prejeli prvi dan pouka.

 

Želeli bi, da se vsi dijaki in dijakinje prvega letnika udeležijo dvodnevnega spoznavnega dneva.  V primeru izrednih razlogov vas prosimo, da izostanek sporočite razredniku.

 

 

Vodja spoznavnega dneva:                                     Ravnatelj Gimnazije Šentvid:

mag. Polona Cesar                                                       mag. Jaka Erker