Razpored prevzema učbenikov iz učbeniškega sklada

 (v šolski knjižnici)

Dijaki, ki so izbrali nemščino kot 2. tuji jezik naj pri nakupu učbenika in delovnega zvezka upoštevajo spremembo pri kodi

in sicer je pravilna

Nemščina NETZWERK NEU A1 Kursbuch, Übungsbuch 978316071543 in 9783126071550

 

1. letnik – ponedeljek, 26. avgust 2024

od 8. do 10. ure – dijakinje in dijaki z začetno črko priimka od A do K

od 10. 30 do 12. ure – dijakinje in dijaki z začetno črko priimka od L do Ž

od 12. do 13. ure – dijakinje in dijaki športnega oddelka

 

2. letnik – torek, 27. avgust 2024

2.a in 2.b  – od 8. do 9.00

2.e in 2.f  – od 9. do 10.00

2.c in 2.d – 2.d 10. do 11.

 

3. letnik, sreda, 28. avgust 2024

3.a in 3.b – od 8. do 9.00

3.e in 3.f  – od 9.00 do 10.00

3.c in 3.d  – od 10. do 11.00

 

 4.letnik, četrtek, 29. avgust 2024

(če ste na maturantskem izletu, se dogovorimo naknadno)

4.a in 4.b  – od 8. do 9.00

4.e in 4.f  – od 9.00 do 10.00

 4.c in 4.d – od 10. do 11.00

 

 

Ne pozabite na nahrbtnik ali torbo. Za višje letnike velja, da lahko prevzamejo učbenike le, če imajo poravnane vse predhodne obveznosti v šolski knjižnici.

Lepe počitnice!

 

Ljubljana, 24. 6. 2024

Knjižničarka: Zora Lovrenčič