Strokovni aktivi

Strokovni aktiv profesorjev psihologije, sociologije in filozofije

Aktiv profesorjev psihologije, sociologije in filozofije: Tatjana Brank (sociologija), Jana Ratkai (vodja aktiva, filozofija in sociologija), Karmen Novak (svetovalna služba), Mojca Logonder (psihologija)

S klikom na spodnje slike si oglejte psihologijo, sociologijo in filozofijo.

       

Merila in kriteriji ocenjevanja 2020/21 pri psihologiji, sociologiji in filozofiji.

Medpredmetno sodelovanje:

Delavnica Biblioterapije

Učenje sociologije skozi film:

Poučevanje s filmom v srednjih šolah 2020/21

Fim “Zgodba o treh sestrah”