Strokovni aktivi

Strokovni aktiv profesorjev geografije

Aktiv profesoric geografije: Marinka Dervarič, Eva Jeler Fegeš (vodja aktiva), Alenka Dragoš, Helena Lazar

Pouk geografije ne poteka le v učilnici, temveč ga dopolnjujemo s terenskim delom, ekskurzijami, z udeležbo na naravoslovnih taborih, z izdelavo raziskovalnih nalog in organizacijo tekmovanj iz znanja geografije.

Geografija je za dijake zanimiv in priljubljen predmet, saj ga vsako leto izbere za maturitetni predmet več kot polovica četrtošolcev.

Cilji_in_kompetence

Učna_razporeditev_snovi

Ocenjevanje znanja

Strokovna ekskurzija v okviru maturitetnega predmeta, september 2021

Sprehoditi se po suhem dnu Cerkniškega jezera v mesecu septembru je prava redkost. Geografi smo letos to doživeli. Občudovali smo lepote in posebnosti Notranjskega regijskega parka in spoznavali geografske značilnosti kraškega površja.

Obiskali smo tudi kraško dolino, ki je nastala z udiranjem in rušenjem stropa kraške jame, poznano kot Rakov Škocjan.

Nastanek kraškega površja, kraške pojave in življenje na krasu pa smo spoznavali tudi v Notranjskem muzeju v Postojni.

Ekskurzija je potekala v čudovitem vremenu, dobrem vzdušju in s številnimi novimi spoznanji.

Še slike o aktivnostih pri geografiji.