Strokovni aktivi

Strokovni aktiv profesorjev geografije

 

Aktiv profesorjev geografije: Helena Lazar (vodja aktiva), Eva Jeler Fegeš, Klemen Kerstein

Pouk geografije ne poteka le v učilnici, temveč ga dopolnjujemo s terenskim delom, ekskurzijami, z udeležbo na naravoslovnih taborih, z izdelavo raziskovalnih nalog in organizacijo tekmovanj iz znanja geografije.

Geografija je vključena tudi v MODUL v 2. letniku z naslovom “Energijski izzivi Slovenije”. V okviru vsebin, ki jih zajema modul Energijski izzivi Slovenije, imajo dijaki priložnost, da pridobijo osnovna interdisciplinarna znanja ter verodostojne informacije o lastnostih in pomenu energije v naravi. Z aktivnimi metodami učenja dijaki osvojijo osnovne kompetence energetske pismenosti in razvijajo zavest o nujnosti sprememb na področju ravnanja z energetskimi viri in oskrbe z energijo.

V 3. letniku je geografija del predmeta ITS pri naravoslovni, tehnični in družboslovni usmeritvi.

Geografija je za dijake zanimiv in priljubljen predmet, saj ga vsako leto izbere za maturitetni predmet več kot polovica četrtošolcev.

Cilji_in_kompetence

Učna_razporeditev_snovi

Ocenjevanje znanja

Strokovna ekskurzija v okviru maturitetnega predmeta, september 2021

Sprehoditi se po suhem dnu Cerkniškega jezera v mesecu septembru je prava redkost. Geografi smo letos to doživeli. Občudovali smo lepote in posebnosti Notranjskega regijskega parka in spoznavali geografske značilnosti kraškega površja.

Obiskali smo tudi kraško dolino, ki je nastala z udiranjem in rušenjem stropa kraške jame, poznano kot Rakov Škocjan.

Nastanek kraškega površja, kraške pojave in življenje na krasu pa smo spoznavali tudi v Notranjskem muzeju v Postojni.

Ekskurzija je potekala v čudovitem vremenu, dobrem vzdušju in s številnimi novimi spoznanji.

Še slike o aktivnostih pri geografiji.