Vpis

Rezultati drugega vpisnega kroga na Gimnazijo Šentvid:

 

splošni oddelki: 149 točk; športni oddelki: 158 točk

Rezultati prvega vpisnega kroga na Gimnazijo Šentvid:

 

Splošni oddelki: 139 točk

Vsi kandidati, ki ste dosegli 139 točk in več ste sprejeti v splošne oddelke Gimnazije Šentvid. Na šoli boste prejeli sklep o vpisu in potrdila o šolanju, danes, v četrtek, 22. 6. 2017, od 10. do 12. ure.

 

Športna oddelka: 161 točk

Vsi kandidati, ki ste dosegli 161 točk in več, ste sprejeti v športna oddelka Gimnazije Šentvid. Na šoli boste prejeli sklep o vpisu in potrdila o šolanju, danes, v četrtek, 22. 6. 2017, od 10. do 12. ure.

 

Kandidati, ki niste bili sprejeti v prvem vpisnem krogu, boste v petek, 23. 6. 2017, od 10. do 12. ure, na Gimnaziji Šentvid, dobili vse potrebne informacije in obrazce za drugi vpisni krog.

______________________________________________________________________________________________________________________

VPIS/ Vpisni postopek

 

Vpis na Gimnazijo Šentvid bo potekal od 19. do 21. junija, po naslednjem razporedu:

 

Vpis za splošne oddelke

Vpis v športne oddelke

opomba: vprašalnik 2 je enak za splošne in športne oddelke.

 

Milena Vidmar

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Drage učenke, dragi učenci in spoštovani starši!

Do 4. aprila je potekalo zbiranje prijav za vpis na našo šolo, do 25. aprila pa prenosi prijav. Ker je število prijav večje kot je število prostih mest (vpisali bomo 112 novincev v splošne oddelke in 36 novincev v športna oddelka), bomo predlagali Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport omejitev vpisa.

STANJE VPISA: 25. april 2017

splošni oddelki: 125 prijav

STRUKTURA VPISANIH (število točk – seštevek ocen 7. in 8. razreda)

od 110 – 120 točk: 38 prijav

od 100 – 109 točk: 53 prijav

od 90  –  99 točk: 26 prijav

manj kot 90 točk: 8 prijav

športni oddelki: 44 prijav

STRUKTURA VPISANIH (število točk – seštevek ocen 7. in 8. razreda in športna kategorizacija)

od 125 – 130 točk: 3 prijave

od 120 – 124 točk: 15 prijav

od 115 – 119 točk: 9 prijav

od 110 – 114 točk: 10 prijav

od 100 – 109 točk: 6 prijav

od 90  –  99 točk: 1 prijava

 

Vpisni postopek na Gimnazijo Šentvid  bo potekal v skladu s Pravilnikom o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 1/07).

Vprašanja v zvezi z vpisom lahko pošljete na naslov: milena.vidmar@sentvid.org 

POMEMBNI DATUMI VPISA:

 • 28. 2. 2017 – posredovanje potrdil za prijavo v športna oddelka
 • 27. 3. 2017 – pisni odgovor GŠ o prijavi v športna oddelka
 • 4. 4. 2017 – prijavljanje za vpis v prvi letnik GŠ
 • 7. 4. 2017 – objava stanja prijav na GŠ (spletna stran GŠ)
 • 25. 4. 2017 – prenosi prijav
 • 6. 6. 2017 – pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa in o vpisnem postopku
 • 19. do 21. 6. 2017 – vpisni postopek na GŠ
 • 22. 6. 2017 – objava rezultatov prvega vpisnega kroga
 • 27. 6. 2017 – prijava za drugi vpisni krog
 • 30. 6. 2017 – objava rezultatov drugega vpisnega kroga
 • 4. 7. 2017 – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu izbirnega postopka