Vpis

Stanje prijav (23. 4. 2018)

splošni oddelki: 110 prijav (na 112 razpisanih mest)

število točk

(seštevek ocen 7. in 8. razreda)

število prijav
od 120 – 110  točk 30 prijav
od 109 – 100  točk 37 prijav
od  99 –     90  točk 31 prijav
  manj od 90 točk 12 prijav
110

 

športni oddelki: 34 prijav (na 36 razpisanih mest)

število točk

(ocene 7. , 8. razreda in status)

število prijav

 

od 130 – 120  točk 7 prijav
od 119 – 110  točk 14 prijav
od 109 – 100  točk 9 prijav
od 99 – 90 točk 4 prijave
34

Zadnji dan za prenos prijave je 25. 4. 2018 do 13. ure.  Tega dne lahko prijavo oddate tudi priporočeno po pošti.

V tem času bomo redno objavljali spremembe v številu prijav in posredovali druge informacije v zvezi z vpisom.

VPISNI POSTOPEK NA GIMNAZIJO ŠENTVID 2018/19

9. in 10. 2. 2018 informativna dneva

5. 3. 2018  posredovanje dokumentov za prijavo v športna oddelka

29. 3. 2018 odgovor GŠ o prijavi v športne oddelke

5. 4. 2018 prijave za vpis

10. 4. 2018 javna objava številčnega stanja prijav (MIZŠ)

25. 4. 2018 morebitni prenosi prijav

7. 5. 2018 podatki o stanju prijav z dne 25. 4.

6. 6. 2018 obveščanje kandidatov o morebitni omejitvi vpisa in o vpisnem postopku

19. – 22. 6. 2018 vpisni postopek – prvi krog

22. 6. 2018 objava rezultatov prvega kroga

27. 6. 2018 prijava za drugi vpisni krog

29. 6. 2018 objava rezultatov drugega vpisnega kroga

5. 7. 2018 vpis kandidatov drugega vpisnega kroga