Vpis

Drage učenke, dragi učenci in spoštovani starši!

Informativni dan je za nami in začenjajo se postopki povezani z vpisom na našo šolo.

Gimnazija Šentvid bo v šolsko leto 2017/18 vpisala 112 novincev v splošne oddelke in 36 novincev v športna oddelka.

Vpisni postopek na Gimnazijo Šentvid  bo potekal v skladu s Pravilnikom o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 1/07).

Vprašanja v zvezi z vpisom lahko pošljete na naslov: milena.vidmar@sentvid.org 

POMEMBNI DATUMI VPISA:

 • 28. 2. 2017 – posredovanje potrdil za prijavo v športna oddelka
 • 27. 3. 2017 – pisni odgovor GŠ o prijavi v športna oddelka
 • 4. 4. 2017 – prijavljanje za vpis v prvi letnik GŠ
 • 7. 4. 2017 – objava stanja prijav na GŠ (spletna stran GŠ)
 • 25. 4. 2017 – prenosi prijav
 • 6. 6. 2017 – pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa in o vpisnem postopku
 • 19. do 21. 6. 2017 – vpisni postopek na GŠ
 • 22. 6. 2017 – objava rezultatov prvega vpisnega kroga
 • 27. 6. 2017 – prijava za drugi vpisni krog
 • 30. 6. 2017 – objava rezultatov drugega vpisnega kroga
 • 4. 7. 2017 – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu izbirnega postopka