Vpis

V šolskem letu 2018/19 načrtujemo vpis v štiri splošne oddelke in dva športna oddelka.

OKVIRNI ROKOVNIK VPISA:

  • 9. in 10. 2. 2018                informativna dneva
  • do 5. 3. 2018                     oddaja športne dokumentacije za vpis v športna oddelka
  • do 5. 4. 2018                     prijavljanje za vpis v prvi letnik
  • do 25. 4. 2018                   morebitni prenosi prijav
  • od 19. do 22. 6 2018        vpisni postopek

 

 

Podatki o vpisu 2017/18
V tem šolskem letu smo sprejeli in vpisali 122 dijakov splošne oddelke in 47 dijakov v športna oddelka.
Spodnja meja točk za vpis v splošne oddelke je bila 139 točk, v športna oddelka pa 161 točk.

 

Utrinki z lanskega informativnega dne

http://www.sentvid.org/informativni-dan-na-gimnaziji-sentvid-10-in-11-februarja-2017/