Vpis

  1. SPLOŠNO:

Vpis na Gimnazijo Šentvid bo potekal v skladu s Pravilnikom o vpisu v srednje šole.

Za vse dodatne informacije o vpisu na Gimnazijo Šentvid lahko pokličete na tel. št.: 01 5000 671 ali pišete na e naslov: milena.vidmar@sentvid.org

  1. INFORMATIVNA DNEVA:

Učence in starše vabimo, da  15. in 16. februarja 2019, pridete na informativni dan Gimnazije Šentvid. Predstavili vam bomo šolo, naš delovni in ustvarjalni utrip. Lahko se boste pogovorili s profesorji in dijaki in dobili dovolj pomembnih informacij, ki vam bodo pomagale pri odločitvi za nadaljnje  izobraževanje.

Informativna dneva bosta potekala:

15. 2. 2019, petek:

od 9.00 do 11.00

od 15.00 do 17.00

16. 2. 2019, sobota:

od 9.00 do 11.00

Brošura Gimnazije Šentvid

  1. POMEMBNI DATUMI VPISNEGA POSTOPKA

POTRDILA ZA VPIS V ŠPORTNE ODDELKE

Učenci, ki želite kandidirati za vpis v športne oddelke (2019/20) morate do 4. marca 2019 oddati naslednjo dokumentacijo:

  1. ZDRAVNIŠKO POTRDILO OSEBNEGA ZDRAVNIKA ALI POTRDILO O REDNEM PREVENTIVNEM PREGLEDU KANDIDATA V ZADNJEM LETU ALI POTRDILO ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA IN ŠPORTA iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih;
  2. Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih in ciljih oziroma perspektivnosti.
  3. Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze
  4. Izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Vsi navedeni obrazci so dosegljivi na spletnih straneh MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT.

Do navedenega roka morate dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti učenci, ki boste prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. v drug program, a obstaja možnost, da jo boste v prenosnem roku (do 23. aprila 2019) prenesli v športni oddelek ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

Kandidatom za športne oddelke bomo najkasneje do 27. 3. 2019 izdali potrdila o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati oddate splošno prijavnico za vpis najkasneje do 2. 4. 2019.