Vpis

1.

Informativna dneva za vpis v splošne in športne oddelke bosta 14. in 15. februarja 2020.

Petek, 14. 2. 2020             začetek ob 9.00 in ob 15.00

sobota, 15. 2. 2020           začetek ob 9.00.

Vabimo devetošolce in starše, da nas obiščete. Profesorji in dijaki za vas pripravljamo predstavitev našega delovnega in ustvarjalnega utripa. Dobili boste splošne informacije o šoli, vpisu v splošne in športne oddelke ter vpogled v to, kako pestro in izzivalno je lahko gimnazijsko življenje.

 

2.

Vpisni postopek

V šolskem letu 2020/21 bomo sprejeli 112 novincev v splošne oddelke (4 razredi) in 36 novincev v športna oddelka (2 razreda).

Vpis bo potekal v skladu s Pravilnikom o vpisu v srednje šole.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435

 

Pomembni datumi vpisnega postopka v splošne in športne oddelke

14. in 15. februar 2020 informativna dneva
4. marec 2020

pomemben datum za kandidate športnih oddelkov

zadnji dan za posredovanje dokumentacije za prijavo v športna oddelka
26. marec 2020 pisni odgovor Gimnazije Šentvid o prijavi v športna oddelka (status)
2. april 2020 zadnji dan za oddajo prijave na Gimnazijo Šentvid
8. april 2020 javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

23. april 2020 zadnji dan za morebitne prenose prijav (iz ene šole na drugo)
27. maj 2020 obveščanje kandidatov o vpisnem postopku na Gimnazijo Šentvid in o morebitni omejitvi vpisa
16. do 19. junij 2020 vpisni postopek – prvi krog
19. junija 2020

do 15. ure

objava rezultatov prvega vpisnega kroga (v primeru omejitve  vpisa)
24. junij 2020 prijava za drugi vpisni krog
29. junij 2020

do 15. ure

objava rezultatov drugega vpisnega kroga

(v primeru omejitve vpisa)

30. junij 2020 zadnji dan za vpis kandidatov drugega vpisnega kroga

 

3.

Vpis v športna oddelka

Učenci, ki se želite vpisati v športna oddelka (2020/21) morate do 4. marca 2020 oddati naslednjo dokumentacijo:

  1. Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih.
  2. Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu, o športnih dosežkih in ciljih oziroma perspektivnosti.
  3. Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze.
  4. Izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Vsi navedeni obrazci so objavljeni na spletnih straneh MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT.

Do navedenega roka (4. marec 2020) morate dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti učenci, ki boste prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. v drug program, a obstaja možnost, da jo boste v prenosnem roku (do 23. aprila 2020) prenesli v športni oddelek ali jo boste navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

Kandidatom za vpis v športna oddelka bomo najkasneje do 26. 3. 2020 izdali potrdilo o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati za športna oddelka oddate splošno prijavnico za vpis najkasneje do 2. 4. 2020.

 

4.

Merila za vpis v primeru omejitve vpisa

Na podlagi 30. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06  in 15. člena Zakona o gimnazijah ( Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport  SKLEP:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

5.

Tabela za izračun točk (v primeru omejitve vpisa)

7. razred 8. razred 9. razred
OŠ – predmeti točke točke točke
slovenščina 5 5 5
matematika 5 5 5
tuji jezik 5 5 5
likovna vzgoja 5 5 5
glasbena vzgoja 5 5 5
geografija 5 5 5
zgodovina 5 5 5
držav. vzg. in etika 5 5
fizika 5 5
kemija 5 5
biologija 5 5
naravoslovje 5
tehnika in tehnologija 5 5
športna vzgoja 5 5 5
SKUPAJ 55 65 55
SKUPAJ 175

Za vpis v športna oddelka se prištejejo točke za status A: 10 točk, za status

B: 5 točk in za status C: 0 točk.

 

6.

Dosedanje omejitve vpisa na Gimnazijo Šentvid

Prvi vpisni krog – splošni oddelki Prvi vpisni krog – športna oddelka Drugi vpisni krog – splošni oddelki Drugi vpisni krog – športna oddelka
2016/17 Brez omejitve Brez omejitve
2017/18 139 161 156 160
2018/19 134 147 131 143
2019/20 147 159 144 132

 

Za vse informacije v zvezi z vpisom na Gimnazijo Šentvid se lahko obrnete na Mileno Vidmar (svetovalna služba): milena.vidmar@sentvid.org.