Vpis 2020/21

20. 5. 2020

Stanje prijav na Gimnazijo Šentvid, dne 1. 6. 2020

Splošni oddelki: 103 prijav na 112 razpisanih mest

Športna oddelka: 56 prijav na 36 razpisanih mest

Podrobne informacije o številu doseženih točk si lahko ogledate v spodnjih tabelah. Podatki bodo glede na prenose prijav ažurirani.

 

Rok za prenos prijav je do 16. 6. 2020 do 14. ure. Prenos izvedete tako, da s klikom odprete Izjavo za prenos prijavnice, jo izpolnite in podpisano s strani kandidata in enega od staršev, pošljete skenirano na elektronski naslov vpis@sentvid.org ali po pošti.

 

Kandidat in starši s tem dokumentom pisno zaprosite Mileno Vidmar (svetovalna služba Gimnazije Šentvid), da odjavi kandidata z Gimnazije Šentvid in pošlje prijavo na srednjo šolo, ki je napisana v Izjavi za prenos prijave.

 

Splošni oddelki

število točk(seštevek ocen 7. in 8. razreda) število prijav
120 2
119 3
118 4
117 4
116 4
115 6
114 1
113 3
112 4
111 3
110 2
109 3
108 2
107 6
106 3
105 5
104 9
103 4
102 4
101 3
100 4
99 1
98 3
97 3
96 3
95 3
94 5
93 2
92 in manj 4

 

Športna oddelka

število točk(ocene 7. , 8. razreda in status) število prijav
130 2
129 1
128 0
127 3
126 1
125 1
124 1
123 2
122 0
121 3
120 4
119 2
118 2
117 5
116 5
115 0
114 0
113 1
112 0
111 2
110 2
109 2
108 1
107 2
106 2
105 1
104 2
103 0
102 1
101 3
100 0
99 0
98 0
97 3
96 0
95 0
94 in manj 2