VPIS 2019/20:

Stanje prijav na dan 7. 4. 2019     133 + 54

 

18. 4. 2019

Splošni oddelki: 128

število točk

(seštevek ocen 7. in 8. razreda)

število prijav
120 2
119 3
118 3
117 3
116 6
115 4
114 6
113 2
112 3
111 5
110 8
109 8
108 3
107 6
106 6
105 3
104 8
103 11
102 6
101 2
100 1
99 5
98 5
97 6
96 4
95 2
94 1
93 1
92 in manj 5

Športna oddelka: 55

število točk

(ocene 7. , 8. razreda in status)

število prijav

 

130 2
129 1
128 0
127 0
126 0
125 1
124 1
123 2
122 2
121 0
120 3
119 3
118 1
117 2
116 3
115 1
114 1
113 2
112 1
111 3
110 1
109 5
108 3
107 1
106 1
105 2
104 2
103 1
102 2
101 1
100 in manj 7


Prenos prijav poteka v svetovalni službi (3. nadstropje) do 23. aprila 2019 vsak dan od 9. do 14. ure, razen 23. aprila do 13. ure. Prijave lahko pošljete tudi po pošti (upoštevamo poštni žig, najkasneje 23. 4. 2019).