V ponedeljek, 18. 5. se dijaki 4. letnika znova vračajo v šolske klopi. Kot že napovedano bo pripravljen urnik pouka (maturitetni predmeti) in ocenjevanj za čas od 18. do 22. 5., ki ga bodo dijaki prejeli po e-pošti najkasneje v četrtek. Zaradi upoštevanja priporočil v zvezi z epidemijo koronavirusa bo prilagojen vstop in gibanje po šoli. Najpomembnejše točke novih pravil so (nekatera bodo smiselno veljala tudi v času opravljanja mature):

  • Prihod v šolo naj bo načrtovan vsaj 15 minut pred začetkom pouka ali ocenjevanja. Odprta bosta tako glavni kot stranski vhod. Ob vstopu v šolo in v šoli je potrebno upoštevati medosebno razdaljo 1,5 do 2 m (označbe pred šolo, na hodnikih in stopniščih) in smeri gibanja (npr. po desni strani hodnikov). Ob vstopu v šolo si morate nadeti zaščitno masko in razkužiti roke.
  • Uporaba zaščitne maske je obvezna v vseh prostorih razen v učilnicah.
  • Dijaki bodo razporejeni po učilnicah z minimalnimi menjavami le teh. Ob zamenjavah bodo učilnice razkužene.
  • Veliko pozornosti se namenja higieni. Umivanje oziroma razkuževanje rok je potrebno po vsakem prijemanju kljuk, ograj in drugih površin, ki bi lahko bile kontaminirane. Obraza se ne dotikamo z neumitimi / nerazkuženimi rokami.
  • Upoštevajmo tudi pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo si pokrijemo nos in usta s papirnatim robčkom ali kašljamo v rokav).
  • V času pouka bo odprta tudi šolska knjižnica. V knjižnici in v predprostoru pred njo ravno tako velja medosebna razdalja in obvezna uporaba zaščitne maske. Knjige dijaki (in profesorji) predhodno naročijo po elektronski pošti.
  • Po zaključku pouka bo potrebno urejeno zapustiti šolsko stavbo. Dijaki naj tudi zunaj šole upoštevajo navodila o varnem druženju.
  • Uporabljene zaščitne maske se odloži v posebne posode za smeti, saj je potrebno z njimi ravnati po posebnem protokolu. Te posode bodo na hodnikih in ob izhodu iz šole.

 

Pouk naj obiskujejo le zdravi dijaki (in profesorji). Ob vstopu v šolo prinesejo podpisano izjavo, s katero izjavljajo, da nimajo simptomov okužbe oziroma niso bili v stiku z okuženo osebo.

Če dijaki ali profesorji sodijo v skupino, ki potrebuje posebno zaščito ali prilagoditve pri obiskovanju pouka, morda celo pri izvedbi mature, to čimprej sporočijo šoli.

Šola je za ostale obiskovalce zaprta. Če karkoli potrebujete, pokličite 01 5000 660 in vas pridemo iskat k vhodu.

Podrobnejšo okrožnico s to vsebino so četrtošolci prejeli po e-pošti.

 

Ravnatelj: Jaka Erker