Gimnazija Šentvid

O b v e s t i l o 

 

Med poletnimi počitnicami bodo uradne ure tajništva vsak torek in četrtek od 10. do 12. ure.

V sredo, 5. 7. 2017, in od 24. 7. do 4. 8. 2017 bo tajništvo zaprto.

Maturitetna spričevala lahko prevzamete v tajništvu med uradnimi urami in tudi 25. 7. in 1. 8. 2017 med 8. in 9. uro v pisarni tajnice Šolske maturitetne komisije prof. Andreje Droljc.

 

Ljubljana, 4. 7. 2017