Gimnazija Šentvid 

 

O b v e s t i l o  !

Med poletnimi počitnicami bodo uradne ure tajništva vsak torek in četrtek od 10. do 12. ure.

Razen:

od 20. 7. do 31. 7. 2020,

od 10. 8. do 14. 8. 2020,

ko bo tajništvo zaprto.

Maturitetna spričevala lahko prevzamete v tajništvu med uradnimi urami in tudi 28. 7. 2020 med 8. in 10. uro v pisarni tajnice Šolske maturitetne komisije prof. Andreje Droljc.

 

Ljubljana, 6. 7. 2020