DIJAKI 4. F ODDELKA SO PRIPRAVILI UČNO URO MATEMATIKE ZA DEVETOŠOLCE OSNOVNE ŠOLE ŠENTVID

Dijaki 4.f razreda so v okviru razrednega projekta v ponedeljek, 10. 2., uspešno izpeljali uro matematike za učence OŠ Šentvid. Na uri so jim prek zabavnih nalog predstavili eno izmed gimnazijskih snovi – reševanje sistema dveh linearnih enačb z dvema neznankama. Osnovnošolci so z ure s seboj odnesli veliko novega znanja, obe šoli pa se že veselita nadaljnjega sodelovanja ob podobnih projektih.

Slavka Žmaucar