TEKMOVANJE DIJAKOV IZ ZNANJA GEOGRAFIJE

 

Tekmovanje iz znanja geografije bo v šolskem letu 2017/18 na temo 

TRAJNOSTNI TURIZEM ZA RAZVOJ.

 

Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Šolsko tekmovanje bo izvedeno

v torek, 16. januarja 2018 ob 14.00 uri.

 

Literatura za tekmovanje je objavljena na povezavi:

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/tekm-geo-seznam-virov-literature-2017-18.pdf

 

Prijavite se pri svoji profesorici za geografijo.

 

                                Aktiv profesoric geografije