GIMNAZIJA ŠENTVID

Prušnikova 98

1210  Ljubljana

Svetovalna služba

 

Vpis v prvi letnik 2020/21

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli naslednje obvestilo:

OBVESTILO ZA STARŠE

Srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj v nekatere srednješolske izobraževalne programe, v katere se želijo prijaviti devetošolci, ali razgovorov z devetošolci, ki se prijavljajo za vpis v športne oddelke, bodo te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto. O spremenjenih, natančnih datumih bomo šole in javnost obvestili pravočasno. Če je kdo že oddal prijavnico za vpis v srednjo šolo, seveda velja tudi ta prijavnica, učencu ni potrebno pošiljati nove prijavnice, ko bo znan nov rok za prijavo.

Z Gimnazije Šentvid ste vsi, ki ste poslali športno dokumentacijo že prejeli potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

OBVESTILO ZA OSNOVNE ŠOLE

Svetovalni delavci nekaterih osnovnih šol so v teh dneh pošiljajo na srednje šole prijavnice svojih devetošolcev za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto. Prosimo, da jih na srednje šole ne pošiljajo s povratnico, saj to pomeni, da jih je treba iti iskat na pošto. Kot dokaz, da so bile prijavnice pravočasno odposlane na pravi naslov, popolnoma zadošča, da prijavnice pošiljajo priporočeno, lahko pa celo samo po navadni pošti. Tako se izognemo dodatnim potem na pošto in s tem sebe, zaposlene na pošti in na srednjih šolah ne izpostavljamo okužbam. Enako velja tudi za devetošolce, ki se odločijo, da bodo sami poslali prijavnico na srednjo šolo.