Dne, 15. 1. 2019, je potekalo šolsko tekmovanje iz geografije. Tekmovanja se je udeležilo 66 dijakov, od teh je kar 26 dijakov dobilo bronasto priznanje.

Najboljši šest se je uvrstilo naprej:

Nataša Krapež 2.a

Lana Tratnik 2.a

Petra Glušič 3.c

Žiga Jančar 4.a

Živa Gabrovšek 4.d

Neža Kokalj 3.a

Območno tekmovanje iz geografije bo 6. 3. 2019 v Kamniku. Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo.

Alenka Dragoš