Na Gimnaziji Šentvid smo v septembru 2017 svojim dijakom ponudili zanimivo novost  – brezplačen program usposabljanja za pripravo na stresne situacije in praktično zmanjševanje testne anksioznosti pred ocenjevanji znanja.
Dijaki so pokazali izjemen interes, poleg sedanjih dijakov drugih, tretjih in četrtih letnikov so se uvodnega predavanja dr. Mateja Tuška v septembru udeležili tudi nekateri naši bivši dijaki, lanski četrtošolci. Po kratkem uvajalni predavanju oz. razgovoru na temo motivacije za dosežke in prepoznavanja stresa zaradi bližnjega soočanja z ocenjevanjem znanja sledijo delavnice za povečanje odpornosti na tremo pred izpiti oz. vpraševanji. V 4 seansah se dijaki praktično učijo priprave na stresni dogodek s ciljem dvigniti njihov nivo odpornosti na stres, da bi posledično dosegali boljše rezultate na preverjanjih znanja, posebno pri opravljanju mature. Znanje, ki so ga izvajalci programa z Instituta za etiko in vrednote in Fakultete za šport pridobili pri  pripravi športnikov se prilagaja skupini dijakov za zmanjševanje šolske napetosti. Skupaj s FŠ in IEV ter študenti psihologije, medicine in kineziologije so izvajalci z IEVza naše dijake pripravili program, s katerim bi radi pokazali, da se lahko pomaga dijakom pri soočanju z napetostmi, ki izvirajo iz strahu pred izpiti, preverjanji znanja, posebno maturo. Tovrstni program so že izvedli s študenti na FŠ, FM in FF. Zdaj pa so ga želeli izvesti tudi pri nas, ker smo z Institutom za etiko in vrednote že dobro sodelovali v preteklosti v projektu Moj vzornik. Program obsega štiri šolske ure, ki so deljene v štiri zaokrožene celote: najprej kratko predavanje o motivaciji (kjer se osvetli, zakaj do stresa sploh pride in kako motivacija prispeva k doseganju ciljev). V drugi šolski uri se razloži stres in dinamiko stresa pred nastopom izvaja že prvo relaksacijsko tehniko. Potem se v tretji in četrti šolski uri dodatno izvede še celo skupino mentalnih vaj, s katerimi dijakom pomagamo pri obvladovanju samega sebe v stresnih situacijah. Program je zanimiv tudi za naše dijake športnike, ki se s podobnimi stresnimi situacijami srečujejo tudi na športnih terenih.

Mojca Logonder

 

Na sliki je predavanje dr. Mateja Tuška, profesorja športne psihologije s Fakultete za šport v Ljubljani.