Strokovni aktivi

Strokovni aktiv profesorjev zgodovine in predmetov s področja umetnosti

Aktiv profesorjev zgodovine in predmetov s področja umetnosti: Snežana Sotlar (umetnostna zgodovina), Vida Šifrer (zgodovina), Ivan Damjana (vodja aktiva, zgodovina), Andreja Droljc (zgodovina), Irena Sajovic Šuštar (glasbena vzgoja).

Učne načrte za predmete zgodovina, zgodovina umetnosti,
likovna umetnost in glasba si lahko ogledate na naslednjih spletnih straneh:

Učni načrt za zgodovino
Učni načrt za likovno vzgojo
Učni načrt za umetnostno zgodovino
Učni načrt za glasbeno vzgojo

Kriteriji ocenjevanja pri predmetih zgodovina, zgodovina umetnosti in glasba:

Načrt in kriteriji ocenjevanja 2019/20

Minimalni standardi znanja

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate cilji in naloge
predmetov Likovna umetnost ter Umetnostna zgodovina:

Cilji in naloge predmeta likovna umetnost

Tu si lahko ogledate predstavitev učne snovi
predmeta likovna umetnost po letnikih.

Tu si lahko ogledate predstavitev učne snovi
predmeta glasba.

Cilji in naloge pri predmetih likovna umetnost in zgodovina umetnosti.