Strokovni aktivi

Strokovni aktiv profesorjev zgodovine in predmetov s področja umetnosti

Aktiv profesorjev zgodovine in predmetov s področja umetnosti: Snežana Sotlar (umetnostna zgodovina), Ivan Damjana ( zgodovina), Andreja Droljc (zgodovina), Irena Sajovic Šuštar (glasbena vzgoja), Eva Ravbar (vodja aktiva, zgodovina)

Za predstavitev posameznih predmetov kliknite na spodnje slike.

        

Učni načrti po predmetih:

Učni načrt za zgodovino
Učni načrt za likovno vzgojo
Učni načrt za umetnostno zgodovino
Učni načrt za glasbeno vzgojo

Kriteriji ocenjevanja in minimalni standardi znanja:

Načrt in kriteriji ocenjevanja ter minimalni standardi znanja

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate:

Cilji in naloge likovna umetnost in zgodovina umetnosti.

Cilji in naloge predmeta likovna umetnost

Učna snov likovna umetnost po letnikih

Učna snov glasba.