Strokovni aktivi

Strokovni aktiv profesorjev slovenščine

Aktiv profesoric slovenščine: Irena Doljak, Barbara Bolarič, Irena VelikonjaKolar, Nataša Lipovec, Martina Berič (vodja aktiva), Kristina Hočevar.

Kratka predstavitev nalog aktiva

 1. Kakovosten pouk slovenščine je naša najpomembnejša naloga
 2. Modul esejistika za dijake tretjega letnika
 3. Esej v naravi za dijake četrtega letnika – Koroška
 4. Gledališki maraton za dijake prvega in drugega letnika
 5. Literarni večeri
 6. Timsko in medpredmetno poučevanje
 7. Seminarske in raziskovalne naloge
 8. Literarna ekskurzija na Vrhniko
 9. Organizacija ogledov gledaliških in filmskih predstav
 10. Organizacija zanimivih predavanj zunanjih predavateljev o književnosti
 11. Kulturna kompetenca
 12. Rastem s knjigo

Učne cilje predmeta slovenščina si lahko ogledate tu:
Učni cilji

Pregled učnih poglavij si lahko ogledate tu:
Poglavja učne snovi po letnikih

Kriterije in ocenjevanje znanja pri predmetu slovenščina si lahko ogledate tu:
Kriteriji in ocenjevanje znanja

Kriterije in ocenjevanje znanja na popravnem in drugih izpitih si lahko ogledate tu:
Kriteriji in ocenjevanje znanja na izpitih

Opisnike za ocenjevanje si lahko ogledate na spodnjih povezavah:
Literarni spis 1. in 2. letnik

 

Timsko in medpredmetno poučevanje

Delavnica Biblioterapije