Strokovni aktivi

Strokovni aktiv profesorjev geografije

 

Aktiv profesoric geografije: Marinka Dervarič (vodja aktiva), Eva Jeler Fegeš, Alenka Dragoš

Cilji_in_kompetence

Učna_razporeditev_snovi

Ocenjevanje znanja

 

Ekskurzije 2019/20:

https://www.sentvid.org/geografija-ekskurzija-5-10-2019/

 

___________________________________________________________________________________________

EKSKURZIJA IZBIRNEGA PREDMETA GEOGRAFIJA, Poljanska in Selška dolina, 6. oktober 2018

 

Dijaki, ki so izbrali geografijo za maturitetni predmet, so bili 6.oktobra 2018 na ekskurziji, ki velja kot del maturitetnega izpita.

Ogledali smo si Železnike, kjer so nas popeljali po naselju, v gasilskem domu pa predstavili uničujočo poplavo iz leta 2007.

V Škofji Loki smo obiskali mlad kolektiv uspešnega IT podjetja Optiweb.

Na kmetiji in sirnici Pustotnik v Gorenji vasi smo poskusili nekaj njihovih proizvodov in se seznanili z načini predelave mleka.

 

Aktiv profesoric geografije

 

Železniki, pred plavžem

 

Železniki, predavanje

 

Železniki, višina poplavne vode l.2007

 

Železniki

 

Predstavitev podjetja Optiweb

 

V podjetju Optiweb

 

Sirnica Pustotnik

 

Degustacija sirov pri Pustotniku