Strokovni aktivi

Strokovni aktiv profesorjev geografije

Aktiv profesoric geografije: Marinka Dervarič, Eva Jeler Fegeš (vodja aktiva), Alenka Dragoš, Helena Lazar

Pouk geografije ne poteka le v učilnici, temveč ga dopolnjujemo s terenskim delom, ekskurzijami, z udeležbo na naravoslovnih taborih, z izdelavo raziskovalnih nalog in organizacijo tekmovanj iz znanja geografije.

Geografija je za dijake zanimiv in priljubljen predmet, saj ga vsako leto izbere za maturitetni predmet več kot polovica četrtošolcev.

Cilji_in_kompetence

Učna_razporeditev_snovi

Ocenjevanje znanja

Strokovna ekskurzija v okviru maturitetnega predmeta, september 2020

Zaradi negotovih razmer v letošnjem letu, smo obvezno maturitetno ekskurzijo izvedli kar v domačem okolju.

Raziskovali smo Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Kljub temu, da je ta prostor vsem zelo blizu, smo odkrili in se naučili veliko novega. Spoznali smo fenološki park, Tičistan, kulturne in naravne spomenike v parku in se sprehodili po Jesenkovi učni poti.

Kljub slabemu vremenu, smo bili z ekskurzijo zadovoljni, ker smo dosegli vse učne cilje.

V okviru priprav za maturo izvedemo terenske vaje in tudi te smo v letošnjem letu uspešno zaključili.

Še slike o aktivnostih pri geografiji.