Strokovni aktivi

Strokovni aktiv profesorjev fizike in informatike

Aktiv profesorjev fizike in informatike: Nastja Lasič (vodja aktiva, informatika), Goran Mitrovič (fizika), Edvard Hubat (fizika), Martin Tegelj (laborant za fiziko), mag. Borut Grošičar (fizika, informatika)

Za predstavitev fizike kliknite na spodnjo sliko.

S klikom na spodnjo sliko si oglejte Meissnerjev efekt.

Eksperimentalne vaje iz fizike

Prvi letnik:
1. vaja: Uvod v merjenja
2. vaja: Pospešeno gibanje telesa
3. vaja: Sila vzgona
4. vaja: Merjenje hidrostatičnega in zračnega tlaka
5. vaja: Gibalna količina

Drugi letnik:
1. vaja: Boylov zakon
2. vaja: Odboj in lom svetlobe
3. vaja: Merjenje specifične toplote kovine
4. vaja: Nihajni čas nitnega nihala
5. vaja: Stoječe valovanje na vrvi

Tretji letnik:
1.vaja: Merilnik naboja
2.vaja: Delilnik napetosti
3.vaja: Karakteristiki upornika in žarnice
4.vaja: Merjenje gostote magnetnega polja
5.vaja: Interferenca po uklonu svetlobe na uklonski mrežici in polarizacija

Četrti letnik (izbirni predmet):
Vaja: Absorpcija žarkov gama
Vaja: Analiza črtastega spektra plina s spektroskopom na prizmo
Vaja: Določitev Boltzmannove konstante
Vaja: Dušeno, vsiljeno, in nedušeno nihanje električnega nihajnega kroga
Vaja: Energijski zakon
Vaja: Fotoefekt
Vaja: Hitrost elektromagnetnega valovanja
Vaja: Hitrost zvoka v zraku
Vaja: Joulovo vreteno
Vaja: Karakteristike nelinearnih elementov
Vaja: Merjenje izparilne in talilne toplote
Vaja: Merjenje notranjega upora virov napetosti
Vaja: Polarizacija svetlobe s filtri
Vaja: Poskus z mikrovalovi
Vaja: Poskus z vijačno vzmetjo
Vaja: Ravno in konkavno zrcalo
Vaja: Resonanca
Vaja: Toplotni stroj in toplotna črpalka na polprevodniško termoelektrično baterijo
Vaja: Uklon bele svetlobe na uklonski mrežici

Učni cilji, merila in kriteriji ocenjevanja

Učni načrt za fiziko

Učni načrt za informatiko