Strokovni aktivi

Strokovni aktiv profesorjev drugega tujega jezika

Aktiv profesorjev drugega tujega jezika: Jana Mlakar (angleščina, nemščina), Tina Terzić (nemščina), Matija Pustovrh (vodja aktiva, nemščina), Tina Bertoncelj (francoščina), Klavdija Mele (španščina), David Heredero Zorzo (španščina).

Predstavitve jezikov:

  1. Nemščina
  2. Francoščina
  3. Španščina

Nekaj video predstavitev:

                 

Nemščina-šolanje na daljavo                   Nemščina-3 govorni nastopi

     

Francoščina                                                 Španščina

Naš pouk popestrijo tudi študentje, ki preko različnih izobraževalnih programov spoznavajo naš šolski sistem in ostanejo naši gostje nekaj tednov, ter tudi tujejezični učitelji. Pri urah španščine, nemščine in francoščine sodelujejo David Heredero Zorzo (španščina), Martin Schultze (nemščina) ter Anne Gaëlle Laurent Savič (francoščina).

»Več jezikov znaš, več veljaš,« pravi star pregovor. V času, ko so najdaljše razdalje kratke in ko je mobilnost ljudi in kapitala vedno večja, to še kako drži. Znanje vsaj dveh tujih jezikov postaja nuja.

Učenje jezikov je nekaj, kar lahko počne vsakdo in to celo življenje. Človek ni nikoli  prestar ali premlad za učenje jezikov.  Z znanjem tujih jezikov rušimo komunikacijske ovire in omogočamo razumevanje med pripadniki različnih kultur.

Tako pri učenju razvijamo vse jezikovne zmožnosti, hkrati pa je učenje jezika približevanje njegovi kulturi. Pri pouku se jeziku in kulturi lahko približamo s spoznavanjem običajev in navad, z gledanjem filmov, s poslušanjem glasbe, z branjem knjig, revij in časopisov, brskanjem po internetnih straneh, različnimi klepetalnicami … In seveda z učenjem. Obvladovanje kateregakoli jezika od posameznika zahteva veliko entuziazma in napora.

Drugi tuji jezik poučujemo vsa štiri leta v obsegu tri ure tedensko. Če si dijaki izberejo tuji jezik kot predmet na maturi, so jim v četrtem letniku omogočene dodatne ure jezika, ki so namenjene poglabljanju in utrjevanju posameznih vsebin. Dijaki lahko izberejo drugi tuji jezik tudi namesto angleščine na maturi.

Verjamemo, da našo ljubezen in predanost do jezika, prenašamo tudi na naše dijake.

Ekskurzije:

Ker želimo dijakom in dijakinjam avtentično približati kulturo jezika, ki se ga učijo, organiziramo različne ekskurzije. Tako smo bili v Andaluziji, Barceloni in Valenciji, v Berlinu in Potsdamu, pa Münchnu, potepali pa smo se tudi po Provansi in Bretaniji, če naštejemo le zadnje ekskurzije …

Da pa ne bi vrteli samo jezikov, smo v šol. letu 2019/20 dan evropskih jezikov obeležili na prav poseben način. Okušali smo jih. »Dokazno gradivo« je knjiga receptov, ki smo jo kot novoletno darilo dobili vsi, ki smo Gimnazija Šentvid: dijakinje, dijaki in zaposleni.