Strokovni aktivi

Strokovni aktiv profesorjev biologije

Aktiv profesorjev biologije: Mihael Tratnik (vodja aktiva), Vlasta Brvar, mag. Maja Polak, Tjaša Medvešek (ni na sliki)

Pregled učnih poglavij po letnikih:

1. LETNIK

Lastnosti življenja
Mikroskop in mikroskopiranje
Organske molekule – zgradba in pomen
Molekularna genetika
Zgradba celice
Transporti skozi celično membrano
Celična presnova
Mitoza
V sklopu 1. letnika opravimo 9 laboratorijskih vaj, pri katerih so dijaki razdeljeni v skupine.

2. LETNIK

Mejoza
Geni in dedovanje: Klasična genetika
Evolucija
Klasifikacija
Virusi
Evolucija, sistematika, ekologija in zgradba bakterij
Evolucija, sistematika, ekologija in zgradba rastlin
Evolucija, sistematika ekologija in zgradba gliv
V sklopu 2. letnika opravimo 5 laboratorijskih vaj, pri katerih so dijaki razdeljeni v skupine.

3. LETNIK

Evolucija, sistematika  in ekologija živali
Ekologija
Zgradba in delovanje človeka-izbrana poglavja
V sklopu 3. letnika opravimo 5 laboratorijskih vaj, pri katerih so dijaki razdeljeni v skupine.

4. LETNIK

Zgradba in delovanje živali
Zgradba in delovanje rastlin – poglabljanje
Molekularna genetika – ponovitev in poglabljanje
Procesi presnove – ponovitev in poglabljanje
V sklopu 4. letnika poleg laboratorijskih vaj opravimo tudi terensko delo.

Minimalni standardi

Glej prilogo tukaj.