Strokovni aktivi

Španščina

Španščina je romanski jezik, ki se je razvil iz latinščine, jezika, ki so ga govorili zavojevalci Iberskega polotoka.

Španščina danes predstavlja pomembno vlogo pri mednarodni komunikaciji. Je četrti svetovni jezik za kitajščino, angleščino in hindujščino. Po ocenah govori španščino kot materni jezik pol milijarde ljudi v več kot dvajsetih državah sveta. Španščino se uči 14 milijonov ljudi po vsem svetu, vsako leto pa ta številka naraste vsaj za milijon.

To so samo dejstva, številke, ki so dovolj zgovorne same po sebi. Znanje vsaj enega romanskega jezika v tem času postaja nuja tudi zaradi številnih poslovnih priložnosti, ki jih bo nudila Latinska Amerika. Španski jezik je jezik preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Brez dvoma.

 

 

Učni načrt

Posodobitve pouka v gimnazijski praksi