PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE                                                          

Dijaki vseh letnikov imajo možnost obiskovati priprave na šolsko in državno tekmovanje iz znanja kemije, ki jih organizirajo profesorice aktiva kemije. Reševanje zahtevnejših nalog vključuje dodatno ali poglobljeno znanje glede na zmožnosti in interese dijakov in dijakinj. Praviloma potekajo priprave po pouku, v skladu z dogovorom med profesorjem in dijaki. Samoiniciativnost, vedoželjnost in sposobnost za odgovorno in aktivno sodelovanje pri reševanju problemov so skupni imenovalec našega druženja.

Vesna Pahor