PREVZEM UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

 

UČBENIKE LAHKO PREVZAMETE

od SREDE, 28. 8.

do  PETKA 30. 8. 2019

med 9. in 13. uro.

 

Knjižničarka: Zora Lovrenčič