UČBENIKE IZ UČBENIŠKEGA SKLADA LAHKO PREVZAMETE V ŠOLSKI KNJIŽNICI

 

od vključno ponedeljka, 28. avgusta do vključno četrtka, 31. avgusta 2017

med 8. in 13. uro!

 

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

 

Dijaki višjih letnikov lahko učbenike prevzamejo, če so vrnili vse učbenike predhodnega leta.

 

Zora Lovrenčič