Povezava v internet in varnost omrežja

Gimnazija je  povezana v internet z optično 1 Gb/s povezavo. Omrežje in povezava v internet delujeta nemoteno 24 ur dnevno, vse dni v letu.

V primeru vzdrževalnih del lahko pride do izpada omrežja oz. dela omrežja (storitev). Žal izpadov vedno ne moreva predvideti, zato prosiva za razumevanje.

Šolsko omrežje je zaščiteno s filtri (požarni zid), ki uporabnikom interneta onemogočajo nepooblaščen dostop do lokalnega omrežja in storitev, ki delujejo le lokalno. Vse delovne postaje v gimnaziji so zaščitene s protivirusnim programom.

V primeru napadov na omrežje se primerno ukrepa.