FILM RDEČA PUŠČAVA IN VIDEO-ESEJI

V torek, 2. 3. 2021 smo imeli dijaki tretjega letnika v sklopu modula pri uri sociologije organiziran virtualen pogovor z našo profesorico Tatjano Brank ter z Rokom Govednikom iz Zavoda VIZO o filmu Rdeča puščava in pripravi video-esejev.

S prof. Brank smo na osnovi gledanega filma iskali prizore, ki smo jih lahko povezali oziroma analizirali na osnovi obravnavanih socioloških tem v 2. letniku in pri urah ITS – sociologija v 3. letniku. Izpostavili smo predvsem sociološka poglavja, kot so: kultura in socializacija; družbena različnost in neenakost; odločanje v skupnosti; globalni izzivi; znanost – družbeni razvoj in ekološka problematika; družba – zdravje, telo, bolezen; spol in spolne razlike; družina; odklonskost in družbeni nadzor.

Z mentorjem filmske vzgoje Rokom Govednikom pa smo izpostavili pomen uporabe barv in zvoka v filmu.

Film Michelangela Antonionija govori o Giuliani, ženi direktorja tovarne, ki živi v industrijskem predelu na periferiji Ravenne, kjer je zrak hudo onesnažen s petrokemijo.

Michelangelo Antonioni je v filmu Rdeča puščava močno opomnil na problematiko onesnaženega okolja, kar je v filmu prikazal z različnimi barvami,kot so npr.: rumena – nakazal je strupenost oblakov, ki se vijejo iz tovarniških dimnikov.

Vijolična – s to barvo je Antonioni pobarval drevesa, ki so na robu propada, saj jim industrija tako škodi.

Rdeča pa je najpomembnejša barva, ki jo lahko vidimo v skoraj vsakem prizoru; prikazuje Giulianino duševno zdravje. Gre torej za povezavo med rdečo barvo in Giulianino zaznavo – njeno notranjo energijo, s katero ji je uspelo potlačiti nevrozo in ki iz nje vre kot samodestruktivna sila.

Tudi na ravni zvoka opazimo podobno – pogosto v filmu zvoki industrijskega obrata preglasijo dialoge med ljudmi. Prav tako večinoma elektronsko glasbo, ki jo je Antonioni uporabil v filmu, lahko zaznamo kot nečloveški element, ki človeka utiša.

Kaj več o filmu in o režiserju si lahko preberete in ogledate tukaj:

https://ars.rtvslo.si/2021/02/michelangelo-antonioni-rdeca-puscava/

https://www.youtube.com/watch?v=_EUZV6fBe44

https://sl.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Antonioni

Ob samem pogovoru  smo se naučili marsikaj, kajti veliko od nas pri gledanju filmov ni tako pozornih tam, kjer bi morali nameniti sekundo več in se morda tudi malo zamisliti.

Drugi del srečanja pa je bil namenjen razlagi Roka Govednika o tem kaj je video-esej, kako nastane in kako ga oblikovati. Predstavil nam je konkretne primere video-esejev znanih filmskih ustvarjalcev in tudi video-eseje, katerih avtorji so dijaki iz različnih srednjih šol v Sloveniji. S tem nam je približal nov in ustvarjalen način razmišljanja o družbenih problemih in nas motiviral za sodelovanje pri nastajanju novih video-esejev.

Dogovorili smo se, da po prejetih natančnih pisnih navodilih ustvarimo nove video-eseje do začetka meseca maja 2021.

Zapisala: Eva Leskovec, dijakinja 3. A razreda