OKROŽNICA

 

Tudi šolsko leto 2021/22 se pričenja v znamenju povečanega tveganja okužb s korona virusom. Pouk bo potekal po modelu B (v šoli so vsi dijaki, upošteva se ukrepe za preprečevanje širjenja okužb). S 1. septembrom 2021 bodo tako veljala poleg splošnih šolskih pravil posebna pravila – Hišni red v času izrednih razmer (nevarnost širjenja okužbe s korona virusom). Natančno si ga lahko preberete na domači strani https://www.sentvid.org/o-soli/solska-pravila/ , poudarjam pa naslednje točke:

  • V šolo vstopajo samo zdrave osebe, obiskovalci morajo izpolnjevati pogoj PCT.
  • V primeru slabega počutja ali simptomov okužbe s korona virusom ostanite doma, se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom in sledite njegovim navodilom. O izostanku in morebitni okužbi obvestite razrednika/razredničarko.
  • Dijake in dijakinje naj spomnim na možnost samotestiranja (testerje prevzamete v lekarnah) in vas spodbujam k redni izvedbi, saj lahko na ta način preprečimo morebiten vnos okužbe v šolo. V primeru pozitivnega rezultata samotestiranja ostanite doma in se z izbranim zdravnikom dogovorite o izvedbi PCR testiranja.
  • Za omejitev okužbe s korona virusom je v šoli obvezna uporaba zaščitnih mask. Tako maske nosimo na hodnikih in stopniščih kot tudi v učilnicah.
  • Upoštevamo tudi ostala higienska priporočila, npr. razkuževanje rok ob vstopu v šolo in učilnice, v čim večji meri vzdržujmo medosebno razdaljo, pogosto zračimo prostore, bodimo pozorni na higieno kašlja.
  • Redno spremljajte šolska obvestila (domačo stran, e-pošto) in informacije po javnih medijih, saj lahko pride do spremembe situacije in posledično dodatnih preventivnih ukrepov.

Zavedati se moramo, da lahko varno šolsko okolje zagotovimo le vsi skupaj, zato vas prosim, da s svojim vedenjem in ravnanjem pomagate zaščititi sebe, svoje sošolce in profesorje ter vse ljudi, s katerimi prihajate v stik tako v šoli kot zunaj nje.

Kljub ponovno zaostrenim epidemiološkim razmeram vam želim prijetno in uspešno šolsko leto.

 

Ljubljana, 30. 8. 2021                                                                                                              ravnatelj: Jaka Erker