ODDAJA SEMINARSKIH NALOG IN VAJ

SPREMEMBA PRIJAVE K MATURI

 

 

Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj, poročil  za spomladanski rok mature je

16. april 2019.

Dijaki poročila eksperimentalnih in terenskih vaj oddajo mentorjem, seminarske naloge pa v tajništvo šole (do 10.30 ure).

Če kdo naloge ali vaj v tem času ne more oddati, za točen rok oddaje velja tudi priporočena poštna pošiljka tega dne. Pošiljko naslovite na tajnico Šolske maturitetne komisije (Andreja Droljc, Prušnikova 98 1210 Ljubljana Šentvid).  Kasneje oddanih nalog in vaj ne bo mogoče upoštevati.

S TOČKAMI BOSTE SEZNANJENI 14. MAJA prek aplikacije na spletni strani ric.si, kamor boste vstopali s šifro, ki jo boste prejeli ob pisanju maturitetnega eseja. Če ne boste imeli šifre, se boste s točkami seznanili pri tajnici Šolske maturitetne komisije. Do seznanitve so pridobljene točke tajne in jih mentorji NE SMEJO SPOROČATI KANDIDATOM.

 

 

Zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode  je do

29. aprila

možno zamenjati izbirni predmet in raven zahtevnosti. Obrazec lahko dobite in izpolnite pri tajnici ŠMK. To storite pred prvomajskimi počitnicami.

 

 

Ljubljana, 2. april 2019                                         Andreja Droljc, tajnica ŠMK