OKROŽNICA

 

Zaradi izvajanja ukrepov v zvezi s širjenjem virusa COVID19 bo na podlagi sklepa Vlade RS in odredbe ministra za zdravje začasno prekinjen pouk v šolah, in sicer v času od 16. do 29. marca 2020.

Pouk na naši šoli bo potekal na daljavo, z uporabo e-učilnic, e-pošte, digitalnih učnih gradiv in drugih oblik dela na daljavo. Profesorji bodo pripravili učna gradiva in navodila za delo glede na urnik, ki je oziroma bo objavljen v sistemu Lopolis. Tako bomo izvedli ves načrtovan pouk, razen laboratorijskih vaj in ocenjevanja znanja (razen, če bodo profesorji v posameznih primerih lahko tudi to storili na daljavo). Ocenjevanje bomo prilagodili in se dogovorili o načinih ocenjevanja, ko bodo ukrepi prenehali veljati. Pri tem bomo zlasti upoštevali, da bodo prilagoditve v korist dijakov.

Dijaki bodo tako dnevno prejemali navodila za delo doma v dneh, ko se bo pouk izvajal na daljavo. Navodila bodo poslana preko e-pošte, e-učilnic in drugih elektronskih medijev glede na dosedanjo prakso in navodila profesorjev. V kolikor ne dobivate e-pošte, poglejte v nezaželeno pošto. Želimo, da dijaki pri delu doma ravnate odgovorno in upoštevate navodila, ki jih boste prejeli od svojih profesorjev, saj bomo le na ta način lahko izvedli učni program v obliki in vsebini kot je načrtovano.

 

Lep pozdrav,

ravnatelj: Jaka Erker