Obisk evropskega poslanca dr. Milana Brgleza

 

Dne 21. septembra 2021 smo dijaki pri izbirnem predmetu sociologija na maturi gostili dr. Milana Brgleza, sedanjega evropskega poslanca in nekdanjega predsednika Državnega zbora Republike Slovenije. Predstavil nam je delovanje Evropskega parlamenta kot osrednje institucije Evropske unije in svoje delo oz. članstvo v njem. Obrazložil nam je položaj majhnih držav v EU, kot je na primer Slovenija, dotaknil pa se je tudi trenutnih, ne samo evropskih, ampak tudi globalnih problemov, kot so: onasnaževanje okolja, pandemija koronavirusa, odnosi do priseljencev itd. V dveh šolskih urah smo se dijaki seznanili z marsičem novim, predvsem pa nam je ta pogovor podal več širine znotraj že poznanih tem. Tako nas je ozavestil o tem, da je reševanje evropskih problemov bolj zapleteno kot si sami predstavljamo, saj že kot narod težko stopimo skupaj, kaj šele, ko mora več predstavnikov različnih narodov najti skupno pot. Njegovo podajanje informacij je bilo razumljivo in utemeljeno ter razloženo na več podanih primerih. Tako smo dijaki lahko razumeli tudi “težje tegobe”, ki jih rešuje Evropska unija. Gospod Milan Brglez je zelo razgledan in razumski človek. Pravi, da je za sodelovanje v Evropskem parlamentu potrebno biti odprt novim predlogom in imeti jasne cilje, vizije, pri tem pa upoštevati tako želje svojega naroda kot tudi želje drugih, ter biti nepristranski pri svojih odločitvah, kadar gre za npr. glasovanje znotraj Evropskega parlamenta ali pa volitve. Opozoril nas je na to, da moramo kot mlada generacija več vložiti v dobrobit države s tem, da se udeležujemo volitev in se zanimamo za aktualno dogajanje v državi. Spodbudil nas je k širšemu razmišljanju v tem pomenu, da ne gledamo samo nase, pač pa tudi na druge; da najdemo primerno komunikacijo, kljub temu, da imamo kot posamezniki različne vrednote in stališča. Obisk gospoda Brgleza je bila za marsikoga od nas dijakov posebna izkušnja, ki nam je ne le pomagala odpreti oči v svet, ampak tudi možnost stika med dijakom in nekom iz političnega kroga v učilnici Gimnazije Šentvid, zato se mu iskreno zahvaljujemo za njegov čas, ki ga je namenil nam.

Zahvaljujemo se tudi g. Aljoši Koroša, ki je v komunikaciji z našo profesorico sociologije Tatjano Brank organiziral obisk in bil pri pogovoru evropskega poslanca dr. Milana Brgleza z nami tudi prisoten.

Avtorica teksta:

Anastazija Tomšič, dijakinja 4. f razreda Gimnazije Šentvid