Vpis 2020/21

 

1. 7. 2020

Objava rezultatov prvega vpisnega kroga

Zaključili smo prvi vpisni krog na Gimnazijo Šentvid.

Spodnja meja je:

  • 142 točk za splošne oddelke (kandidati, ki so dosegli 142 točk in več so sprejeti),
  • 165 točk za športne oddelke (kandidati, ki so dosegli 165 točk in več so sprejeti)

Kandidatom, ki so sprejeti v prvi letnik Gimnazije Šentvid, smo 30. 6. 2020, po pošti poslali sklep o sprejemu in potrdilo o šolanju. Za vse sprejete je vpisni postopek zaključen in do začetka pouka nimate več nobenih obveznosti glede vpisa.

 

Kandidatom, ki niso bili sprejeti, smo 30. 6. 2020, po pošti poslali navodila za drugi vpisni krog (tabelo za rangiranje šol in seznam šol s prostimi mesti za drugi vpisni krog, osrednjeslovenska regija). Celoten seznam srednjih šol s prostimi vpisnimi mesti za celotno Slovenijo, za drugi vpisni krog najdete TUKAJ – prosta mesta za drugi krog izbirnega postopka.

Za vsa morebitna vprašanja glede drugega vpisnega kroga lahko pokličete od 9. do 11. ure na telefonsko številko: 01 5000 671.

Navodila za 2. vpisni krog in tabela za rangiranje šol.

 

15. 5. 2020

MIZŠ bo na svoji spletni strani objavilo številčno stanje prijav na srednjih šolah v Sloveniji, 20. maja 2020.

Ta dan bomo objavili podrobnejšo analizo prijav na Gimnazijo Šentvid.

 

21. 4. 2020

Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci,

sporočamo vam, da je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ) objavilo novi rokovnik vpisa v srednje šole.

1.

Novi rok za prijavo v prvi letnik srednje šole za naslednje šolsko leto je

11. maj 2020.

Do tega datuma morate vsi, ki se želite vpisati na Gimnazijo Šentvid oddati prijavnico, ki jo dobite na spletni strani e-uprave:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Prijavnico natisnete, izpolnite, podpišete (kandidat in starš) in jo lahko pošljete priporočeno po pošti (samo priporočeno NE s povratnico), ali pa skenirano/fotografirano na elektronski naslov: milena.vidmar@sentvid.org

Pomembno: na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnateljice oziroma ravnatelja osnovne šole.

2.

Rok za morebitni prenos prijave iz ene šole na drugo je 16. junij 2020, do 14. ure. Prenose bomo organizirali preko elektronske pošte.

3.

Kandidati, ki ste že oddali prijavnico za vpis na Gimnazijo Šentvid, nove prijavnice ni potrebno več pošiljati. Prijavnice, ki smo jih prejeli do sedaj so veljavne in upoštevane.

4.

Vsi kandidati za športne oddelke ste že pred 16. 3. 2020, iz Gimnazije Šentvid,  prejeli Potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek. S tem potrdilom in izpolnjeno prijavnico se lahko prijavite na Gimnazijo Šentvid (športni ali splošni oddelek).

Kandidati, ki ste že oddali prijavnico za vpis v športni oddelek Gimnazije Šentvid, nove prijavnice ni potrebno več pošiljati. Prijavnice, ki smo jih prejeli do sedaj so veljavne in upoštevane.

5.

Pomembni datumi vpisnega postopka v splošne in športne oddelke Gimnazije Šentvid

do  11. 5. 2020 prijavljanje na Gimnazijo Šentvid –

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

po pošti, priporočeno ali po elektronski pošti:

milena.vidmar@sentvid.org

  20. 5. 2020 javna objava številčnega stanja prijav na srednjih šolah (spletna stran MIZŠ:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ )

do 16. 6. 2020 morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole (preko elektronske pošte)
do 24. 6. 2020 obveščanje kandidatov o vpisnem postopku na Gimnazijo Šentvid (preko elektronske pošte)
med 30. 6. in 6. 7. 2020 vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)
 6. 7. 2020 do 15. ure objava rezultatov 1. vpisnega kroga do 15. ure (v primeru omejitve vpisa)
do 9. 7. 2020 prijava neizbranih v 1. krogu (v primeru omejitve)
do 14. 7. 2020 do 15. ure objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)
do 16. 7. 2020 vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu

6.

Merila za vpis v primeru omejitve vpisa

Na podlagi 30. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06  in 15. člena Zakona o gimnazijah ( Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport  SKLEP:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

7.

Tabela za izračun točk (v primeru omejitve vpisa)

7. razred

8. razred

9. razred

OŠ – predmeti

točke

točke

točke

slovenščina

5

5

5

matematika

5

5

5

tuji jezik

5

5

5

likovna vzgoja

5

5

5

glasbena vzgoja

5

5

5

geografija

5

5

5

zgodovina

5

5

5

držav. vzg. in etika

5

5

fizika

5

5

kemija

5

5

biologija

5

5

naravoslovje

5

tehnika in tehnologija

5

5

športna vzgoja

5

5

5

SKUPAJ

55

65

55

SKUPAJ

175

 Za vpis v športna oddelka se prištejejo točke za status A: 10 točk,

za status B: 5 točk in za status C: 0 točk.

8.

Dosedanje omejitve vpisa na Gimnazijo Šentvid

Prvi vpisni krog – splošni oddelki Prvi vpisni krog – športna oddelka Drugi vpisni krog – splošni oddelki Drugi vpisni krog – športna oddelka
2016/17 Brez omejitve Brez omejitve
2017/18 139 161 156 160
2018/19 134 147 131 143
2019/20 147 159 144 132

 

Svetovalna služba

Milena Vidmar                                                                   milena.vidmar@sentvid.org