GIMNAZIJA ŠENTVID

VPIS 2021/22

 

29. 6. 2021

Spodnje meje točk za drugi vpisni krog:

Splošni oddelki:  162 točk

Športni oddelek: 156  točk

Kandidati, ki ste bili v drugem krogu vpisani v druge srednješolske programe, prenesete prijavnico iz Gimnazije Šentvid na drugo šolo do 30. 6. 2021.

 

22. 6. 2021

Tabela za rangiranje izbranih srednjih šol, za 2. vpisni krog – za ogled tabele klikni na Spodnje-meje-prvega-kroga-izbirnega-postopka-21_6_2021

 

18. 6. 2021

Spodnja meja za vpis v 1. vpisnem krogu:

Splošni oddelki: 154 točk

Vsi kandidati, ki ste dosegli 154 točk in več ste sprejeti na Gimnazijo Šentvid.

Po pošti boste prejeli sklep o sprejemu.

Športna oddelka:  162 točk

Vsi kandidati, ki ste dosegli 162 točk in več ste sprejeti na Gimnazijo Šentvid.

 

Kandidati, ki niste sprejeti boste po pošti dobili navodila za 2. vpisni krog.

Navodila za 2. vpisni krog.

Tabela za rangiranje izbranih srednjih šol, za 2. vpisni krog – za ogled tabele klikni tukaj.

Vpis v drugi krog-predstavitev za SS

 

20. 5. 2021

Ministrstvo za šolstvo je potrdilo omejitev vpisnega postopka v splošne in športne oddelke.

Navodilo za vpisni postopek (kandidati, ki ste oddali prijavnico na Gimnazijo Šentvid, ste navodilo prejeli po pošti):

 

19. 5. 2021

Pozdravljeni!

Prijavljen (-a) si na Gimnazijo Šentvid,  v splošni/športni oddelek. Sporočamo ti, da  bomo izvedli omejitev vpisa v splošnih in športnih oddelkih.

Pri  izbiri novincev,  ki kandidirajo za vpis v 1. letnik Gimnazije Šentvid, bomo upoštevali uspeh v 7., 8. in 9. razredu, kandidatom za športni oddelek se prištejejo tudi točke za status športnika.

Za izvedbo omejitve vpisa bomo potrebovali naslednje dokumente:

  • potrdilo o zaključku šolanja (spričevalo 9. razreda),
  • spričevali 7. in 8. razreda,
  • izpolnjen vprašalnik, ki ga pošiljamo kot prilogo.

Navedene skenirane dokumente morate poslati po elektronski pošti: vpis@sentvid.org , od 16. do (najkasneje) 17. 6. 2021.

Prosimo, da vprašalnik (povezava je na koncu sporočila) natančno izpolnite, ker bomo primerjali seštevek točk vprašalnika in seštevek točk v aplikaciji VPIS, ki ga ureja MIZŠ. Kandidati za športni oddelek ne pozabite prišteti točk za status športnika. V vprašalniku izberete tudi drugi tuji jezik: nemščina (začetna, nadaljevalna), francoščina in španščina.

Rezultati prvega kroga izbirnega postopka (minimalno število točk za vpis) bodo objavljeni najkasneje do 21. 6. 2021 do 14. ure, na spletni strani Gimnazije Šentvid: www.sentvid.org .

Kandidati, ki boste sprejeti v prvem krogu, boste najkasneje do 23. 6. 2021 po pošti prejeli sklep o sprejemu na Gimnazijo Šentvid.

Kandidati, ki ne boste sprejeti, boste najkasneje do 23. 6. 2021 izpolnili prijavo za drugi krog izbirnega postopka. Svetovalna služba gimnazije Šentvid vam bo posredovala vse informacije o drugem vpisnem krogu in o načinu  prijave.

Dijaške izkaznice boste prvošolci naročali in prejeli septembra.

Vprašalnik za vpis

Lep pozdrav!

Šolska svetovalna služba:                                                                                    Ravnatelj

Milena Vidmar                                                                                                 mag. Jaka Erker

 

Stanje prijav na Gimnazijo Šentvid, dne 22. 4. 2021

Splošni oddelki: 145 prijav na 112 razpisanih mest

Športna oddelka: 47 prijav na 36 razpisanih mest

Podrobne informacije o številu doseženih točk si lahko ogledate v spodnjih tabelah. Podatki bodo glede na prenose prijav dnevno ažurirani.

Rok za prenos prijav je do 22. 4. 2021 do 12. ure. Prenos izvedete tako, da s klikom odprete Izjavo za prenos prijavnice, jo izpolnite in podpisano s strani kandidata in enega od staršev, pošljete skenirano na elektronski naslov vpis@sentvid.org .

Kandidat in starši s tem dokumentom pisno zaprosite Mileno Vidmar (svetovalna služba Gimnazije Šentvid), da odjavi kandidata z Gimnazije Šentvid in pošlje prijavo na srednjo šolo, ki je napisana v Izjavi za prenos prijavnice.

Splošni oddelki

število točk

(seštevek ocen 7. in 8. razreda)

število prijav
120 3
119 2
118 6
117 4
116 4
115 2
114 6
113 5
112 7
111 10
110 7
109 13
108 6
107 6
106 13
105 7
104 8
103 4
102 7
101 3
100 6
99 6
98 4
97 0
96 2
95 2
94 0
93 in manj 2

 Športna oddelka

število točk

(ocene 7. , 8. razreda in status)

število prijav

 

130 2
129 2
128 1
127 1
126 0
125 5
124 3
123 1
122 1
121 2
120 2
119 1
118 1
117 1
116 1
115 2
114 1
113 3
112 1
111 2
110 4
109 2
108 0
107 1
106 0
105 1
104 1
103 2
102 0
101 1
100 1
99 in manj 1

Splošne informacije o vpisu

 1.

Vpisni postopek

V šolskem letu 2021/22 bomo sprejeli 112 novincev v splošne oddelke (4 razredi) in 36 novincev v športna oddelka (2 razreda).

Vpis bo potekal v skladu s Pravilnikom o vpisu v srednje šole.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435

Pomembni datumi vpisnega postopka v splošne in športne oddelke

12. in 13. februar 2021 informativna dneva
4. marec 2021

pomemben datum za kandidate športnih oddelkov

zadnji dan za posredovanje dokumentov za prijavo v športna oddelka

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

26. marec 2021 pisni odgovor Gimnazije Šentvid o prijavi v športne oddelke (status)
2. april 2021 zadnji dan za oddajo prijave na Gimnazijo Šentvid

 

8. april 2021 javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

22. april 2021 zadnji dan za morebitne prenose prijav iz ene šole na drugo
27. maj 2021 obveščanje kandidatov o vpisnem postopku na Gimnazijo Šentvid in o morebitni omejitvi vpisa
16. do 21. junij 2021 vpisni postopek – prvi krog
21. junija 2021

do 15. ure

objava rezultatov prvega vpisnega kroga (v primeru omejitve  vpisa)
24. junij 2021 prijava za drugi vpisni krog
29. junij 2021

do 15. ure

objava rezultatov drugega vpisnega kroga

(v primeru omejitve vpisa)

30. junij 2021 zadnji dan za vpis kandidatov drugega vpisnega kroga

2.

Vpis v športna oddelka

Učenci, ki želite kandidirati za vpis v športna oddelka (2021/22) morate do 4. marca 2021 oddati naslednjo dokumentacijo:

  1. Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih,
  2. Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze
  3. Izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Vsi navedeni obrazci so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

Do navedenega roka (4. marec 2021) morate dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti učenci, ki boste prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. v drug program, a obstaja možnost, da jo boste v prenosnem roku (do 22. aprila 2021) prenesli v športni oddelek ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

Kandidatom za športne oddelke bomo najkasneje do 26. 3. 2021 izdali potrdila o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati za športna oddelka oddate splošno prijavnico za vpis najkasneje do 2. 4. 2021.

3.

Merila za vpis v primeru omejitve vpisa

Na podlagi 30. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06  in 15. člena Zakona o gimnazijah ( Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport  SKLEP:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

4.

Tabela za izračun točk (v primeru omejitve vpisa)

7. razred 8. razred 9. razred
OŠ – predmeti točke točke točke
slovenščina 5 5 5
matematika 5 5 5
tuji jezik 5 5 5
likovna vzgoja 5 5 5
glasbena vzgoja 5 5 5
geografija 5 5 5
zgodovina 5 5 5
držav. vzg. in etika 5 5
fizika 5 5
kemija 5 5
biologija 5 5
naravoslovje 5
tehnika in tehnologija 5 5
športna vzgoja 5 5 5
SKUPAJ 55 65 55
SKUPAJ 175

 Za vpis v športna oddelka se prištejejo točke za status A: 10 točk, za status

B: 5 točk in za status C: 0 točk.

5.

Dosedanje omejitve vpisa na gimnazijo Šentvid

Prvi vpisni krog – splošni oddelki Prvi vpisni krog – športna oddelka Drugi vpisni krog – splošni oddelki Drugi vpisni krog – športna oddelka
2016/17 brez omejitve brez omejitve
2017/18 139 161 156 160
2018/19 134 147 131 143
2019/20 147 159 144 132
2020/21 145 165 141 162

 Za vse informacije v zvezi z vpisom na Gimnazijo Šentvid se lahko obrnete na Mileno Vidmar (svetovalna služba): milena.vidmar@sentvid.org

Povezava za informacije o splošnih oddelkih – https://https://youtu.be/vO5aJhpCAT0

Povezava za informacije o športnih oddelkih – https://youtu.be/Eo0YPNsXdQ4

Tukaj si lahko ogledate brošuro Gimnazije Šentvid:

http://flipbooks.prelom.si/GIMS_publikacija_2021.html