Vpis

     1. SPLOŠNO:

Vpis na Gimnazijo Šentvid bo potekal v skladu s Pravilnikom o vpisu v srednje šole. Za vse dodatne informacije o vpisu na Gimnazijo Šentvid lahko pokličete na tel. št.: 01 5000 671 ali pišete na e naslov: milena.vidmar@sentvid.org

 

     2. VPIS

Stanje prijav na dan 7. 4. 2019:    131 + 57

Stanje na dan 18. 4. 2019

splošni oddelki: 128

športna oddelka: 55

 

Splošni oddelki

število točk

(seštevek ocen 7. in 8. razreda)

število prijav
120 2
119 3
118 3
117 3
116 6
115 4
114 6
113 2
112 3
111 5
110 8
109 8
108 3
107 6
106 6
105 3
104 8
103 11
102 6
101 2
100 1
99 5
98 5
97 6
96 4
95 2
94 1
93 1
92 in manj 5

 

Športna oddelka

število točk

(ocene 7. , 8. razreda in status)

število prijav

 

130 2
129 1
128 0
127 0
126 0
125 1
124 1
123 2
122 2
121 0
120 3
119 3
118 1
117 2
116 3
115 1
114 1
113 2
112 1
111 3
110 1
109 5
108 3
107 1
106 1
105 2
104 2
103 1
102 2
101 1
100 in manj 7


Prenos prijav poteka v svetovalni službi (3. nadstropje) do 23. aprila 2019 vsak dan od 9. do 14. ure, razen 23. aprila do 13. ure. Prijave lahko pošljete tudi po pošti (upoštevamo poštni žig, najkasneje 23. 4. 2019).

      3. POMEMBNI DATUMI VPISNEGA POSTOPKA

 

POTRDILA ZA VPIS V ŠPORTNE ODDELKE

Učenci, ki želite kandidirati za vpis v športne oddelke (2019/20) morate do 4. marca 2019 oddati naslednjo dokumentacijo:

  1. ZDRAVNIŠKO POTRDILO OSEBNEGA ZDRAVNIKA ALI POTRDILO O REDNEM PREVENTIVNEM PREGLEDU KANDIDATA V ZADNJEM LETU ALI POTRDILO ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA IN ŠPORTA iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih;
  2. Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih in ciljih oziroma perspektivnosti.
  3. Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze
  4. Izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Vsi navedeni obrazci so dosegljivi na spletnih straneh MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT.

Do navedenega roka morate dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti učenci, ki boste prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. v drug program, a obstaja možnost, da jo boste v prenosnem roku (do 23. aprila 2019) prenesli v športni oddelek ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

Kandidatom za športne oddelke bomo najkasneje do 27. 3. 2019 izdali potrdila o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati oddate splošno prijavnico za vpis najkasneje do 2. 4. 2019.