Šolska pravila in hišni red

V skladu z novimi pravilniki o šolskem redu in ocenjevanju so bila septembra 2010 sprejeta tudi pravila Gimnazije Šentvid. V šolskem letu 2012/13 so se spremenila Pravila šolske prehrane (zaradi spremembe v subvencioniranju dijaških malic) in Šolska pravila ocenjevanja zaradi novosti – napovedanega ustnega ocenjevanja.

Sredi šolskega leta 2012/13 so se zaradi novega Zakona o šolski prehrani spremenila Pravila šolske prehrane.

V šolskem letu 2013/14 ni bilo novosti.

V šolskem letu 2014/15 so nekoliko spremenjena Pravila šolske prehrane (zaradi spremembe pri uveljavljanju subvencij) in Šolska pravila (ne uporabljamo več stavbe na Prušnikovi ulici 74).

V začetku šolskega leta 2016/17 so bili opravljeni nekateri redakcijski popravki. Čistopise si lahko ogledate s klikom:

Šolska pravila in Hišni red
Šolska pravila ocenjevanja znanja
Pravila šolske prehrane

Najboljši dijaki šole prejmejo na Zaključni akademiji znanja in ustvarjalnih dosežkov majske nagrade in priznanja ali pohvale šole. Kriteriji za izbor so zapisani v Pravilniku o majskih nagradah.