Šolska pravila in hišni red

V skladu z novimi pravilniki o šolskem redu in ocenjevanju so bila septembra 2010 sprejeta tudi pravila Gimnazije Šentvid. V šolskem letu 2012/13 so se spremenila Pravila šolske prehrane (zaradi spremembe v subvencioniranju dijaških malic) in Šolska pravila ocenjevanja zaradi novosti – napovedanega ustnega ocenjevanja.

V začetku šolskega leta 2016/17 so bili opravljeni nekateri redakcijski popravki. Čistopise si lahko ogledate s klikom:

Šolska pravila in Hišni red
Šolska pravila ocenjevanja znanja
Pravila šolske prehrane

Najboljši dijaki šole prejmejo na Zaključni akademiji znanja in ustvarjalnih dosežkov majske nagrade in priznanja ali pohvale šole. Kriteriji za izbor so zapisani v Pravilniku o majskih nagradah.