Splošne informacije

OBVESTILO DIJAKOM IN STARŠEM

O ŠOLSKI PREHRANI 2018/19

 

Spoštovani dijaki/dijakinje in starši!

Šolska prehrana bo organizirana na podoben način kot prejšnja leta. Pripravljali jo bodo v Osnovni šoli Šentvid. V času glavnega odmora bo pripravljena hladna malica (cena je 1,95 €) in obogatena hladna malica (cena 2,42 €), ki je lahko subvencionirana. Reditelji  bodo hladno malico prevzeli v jedilnici osnovne šole in jo razdelili v razredu. Dijaki lahko dnevno izbirajo med štirimi meniji hladne malice in menijem za obogateno hladno malico.

Topla malica (cena 2,42 €), ki je lahko subvencionirana, bo organizirana v jedilnici osnovne šole, v času glavnega odmora in po pouku. Poleg običajnega menija je možno naročilo na brezmesno toplo malico. Prevzem tople malice bo evidentiran z elektronsko  brezkontaktno kartico. Prvošolci bodo za evidentiranje malice uporabljali dijaško izkaznico, ki jo bodo prejeli na začetku šolskega leta. Začasna odjava malice in izbira menijev za hladno malico bo urejena elektronsko (z geslom preko interneta). Urejanje odjav od šolske prehrane in izbira menijev za hladno malico je možna vsak dan do 9. ure, za vsak naslednji dan. (Za ponedeljek je možna izbira menija do petka, do 9. ure.) V primeru odsotnosti celega oddelka bo odjavo opravila šola. V primeru, da bi se želeli na malico prijaviti naknadno ali se od nje popolnoma odjaviti, je potrebno izpolniti obrazce PRIJAVA za 1. letnikPRIJAVA za 2., 3. in 4. letnik ali ODJAVA malice, ki so na voljo tudi v tajništvu šole. Obrazec za naknadno prijavo ali odjavo je potrebno oddati zadnji teden v mesecu, upošteva se z začetkom naslednjega meseca.

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije za šolsko prehrano. Odločanje o upravičenosti do subvencije je v pristojnosti centrov za socialno delo, kjer lahko dobite vse informacije o višini cenzusa in pogojih za subvencioniranje šolske malice.

Šola bo preko vpogleda v centralno evidenco udeležencev v vzgoji in izobraževanju/CEUVIZ upoštevala subvencijo tople malice z datumom, ki je naveden v odločbi. Subvencioniranje tople malice je lahko 100%,  v višini 70% cene malice ali v višini 40% cene malice.

V primeru, da dijak, ki ima subvencionirano prehrano, prevzema obroka ne potrdi z brezkontaktno kartico, se zaračuna njegova polna cena.

Da bomo lahko zagotovili prehrano Vašemu otroku na začetku šolskega leta, Vas prosimo, da izpolnjeno PRIJAVO ZA ŠOLSKO PREHRANO, vrnete razredniku ali v tajništvo,  najkasneje do 29. junija 2018. Za dijake 1. letnika prijave oddate ob vpisu, oziroma kasneje v tajništvo gimnazije. Koordinatorica šolske prehrane je mag. Maja Polak, (maja.polak@sentvid.org), zato se v primeru nejasnosti obrnite nanjo.

Z malico bomo predvidoma začeli v torek, 4. septembra 2018.

 

koordinatorica šolske prehrane:                                                                              ravnatelj:

mag. Maja Polak                                                                                                          mag. Jaka Erker