Šolska malica

 

OBVESTILO DIJAKOM IN STARŠEM

O ŠOLSKI PREHRANI 2021/22

 

Spoštovani dijaki/dijakinje in starši!

Šolska prehrana bo organizirana na podoben način kot prejšnja leta. Pripravljali jo bodo v Osnovni šoli Šentvid. V času glavnega odmora bo pripravljena hladna malica (cena je 2,73 €) in subvencionirana hladna malica (cena 2,73 €).

Reditelji  bodo hladno malico prevzeli v jedilnici osnovne šole  in jo razdelili v razredu. Dijaki lahko dnevno izbirajo med štirimi meniji hladne malice.

Topla malica (cena 2,73 €), ki je lahko subvencionirana, bo organizirana  v jedilnici osnovne šole,  v času glavnega odmora  in po pouku. Poleg običajnega menija je možno naročilo na vegetarijansko toplo malico in na dietne menije (brez glutena, laktoze, idr.).   Prevzem tople malice bo evidentiran z elektronsko  brezstično kartico. Prvošolci bodo za evidentiranje te malice uporabljali kartico, ki jo bodo prejeli na začetku šolskega leta.

Pravico do subvencije bo šola preverila z vpogledom v CEUVIZ/centralno evidenco udeležencev v vzgoji in izobraževanju.

Dnevno je lahko subvencioniran en obrok. V primeru, da ima dijak prijavljena dva obroka, bo subvencionirana topla malica.

Začasna odjava malice in izbira menijev za hladno malico bo urejena elektronsko (z geslom preko interneta). Urejanje odjav od šolske prehrane in izbira menijev za hladno malico je možno vsak dan do 9. ure, za vsak naslednji dan. (Za ponedeljek je možna izbira menija do petka, do 9. ure.) V primeru odsotnosti celega oddelka bo odjavo opravila šola.

V primeru, da bi se želeli na malico prijaviti naknadno ali se od nje popolnoma odjaviti, je potrebno izpolniti obrazec (prijava ali odjava malice), ki je na voljo v tajništvu šole, kjer izpolnjenega tudi oddate.

Obrazec za naknadno prijavo ali odjavo je potrebno oddati zadnji teden v mesecu, upošteva se z začetkom naslednjega meseca.

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije za šolsko prehrano. Odločanje o upravičenosti do subvencije je v pristojnosti centrov za socialno delo, kjer lahko dobite vse informacije o višini cenzusa in pogojih za subvencioniranje šolske malice.

 Šola bo preko vpogleda v CEUVIZ upoštevala subvencijo malice z datumom, ki je naveden v odločbi. Subvencioniranje malice je lahko 100%,  v višini 70% cene malice ali v višini 40% cene malice.

 V primeru, da dijak, ki ima subvencionirano toplo malico, prevzema obroka ne potrdi z brezkontaktno kartico, se zaračuna njegova polna cena.

Da bomo lahko zagotovili prehrano Vašemu otroku na začetku šolske leta Vas prosimo, da izpolnjeno PRIJAVO ZA ŠOLSKO PREHRANO vrnete v tajništvo do 20. 8. 2021.

Za dijake 1. letnika prijavo, ki je v prilogi, izpolnite in skenirano pošljite na naslov koordinatorice šolske prehrane.

 Koordinatorica šolske prehrane je mag. Maja Polak, prof. biol. (maja.polak@sentvid.org).  V primeru nejasnosti se nanjo lahko obrnite po e pošti.

Z malico bomo predvidoma začeli v četrtek, 2. septembra 2021.

 

koordinatorica šolske prehrane: mag. Maja Polak                               ravnatelj: mag. Jaka Erker

Za prijavo na prehrano 2021/22 kliknite tukaj.