Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela na Gimnaziji Šentvid v času širjenja koronavirusa

 

Imenovana je koordinacijska skupina zadolžena za koordinacijo aktivnosti:

 • Jaka Erker, ravnatelj
 • Edvard Hubat, pomočnik ravnatelja
 • Milena Vidmar, šolska psihologinja
 • Lea Lasič, tajnica

 

 1. Osnovni cilj tega načrta je izvajanje pouka in drugih šolskih in obšolskih dejavnosti, določenih v letnem delovnem načrtu.
 2. V primeru odsotnosti zaposlenih bomo delovni proces zagotovili z nadomeščanji. V primeru izjemno velike odsotnosti tako zaposlenih kot dijakov pa bomo začeli z začasnim združevanjem oddelkov oziroma drugačnimi oblikami pouka.
 3. Po potrebi bo ravnatelj odločil, katere dejavnosti (šolske ekskurzije, krožki, raziskovalni tabori, obiski kulturnih in drugih institucij itd.) se ne bodo izvedle.
 4. Ključne osebe za zagotavljanje delovanja šole so: ravnatelj, pomočnik ravnatelja, šolska psihologinja in tajnica.
 5. Potrebno je stalno obveščanje in ozaveščanje vseh udeležencev izobraževalnega procesa o vsakodnevnih ukrepih in minimalnih higienskih standardih:
 • pravilno umivanje rok (zagotovljena je zadostna količina mila za pogostejše umivanje rok; če se bo pokazala potreba, tudi razkužila)
 • pravila higiene kašlja
 • primerna skrb za higieno šolskih prostorov (razkuževanje kljuk, ograj, zračenje šolskih prostorov)
 • pozivanje k odgovornemu ravnanju vseh v primeru okužbe
 • v primeru potrjene okužbe je potrebno takoj obvestiti šolo (ravnatelja)
 • v primeru slabega počutja, če pri sebi opazite povišano temperaturo ali druge znake okužbe oziroma sumite na okužbo z virusom SARS-CoV-2, se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom in ne prihajajte v šolo, da okužbe ne prenesete na dijake ali zaposlene v šoli.
 • v primeru potrebe po osamitve obolele osebe je določena moška športna garderoba (pri stari telovadnici); z okuženim oziroma tistim, za katerega se sumi, da je okužen, pa ostane zgolj tista odrasla oseba, s katero je oboleli vzpostavil prvi stik; ta oseba poskrbi za vso možno samozaščito in ostane z obolelim do prihoda zdravstvenega osebja oziroma članov družine
 • šola poziva vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa, ki so zaradi specifičnih posebnih potreb še posebej ogroženi, da nemudoma kontaktirajo šolsko psihologinjo v zvezi z dogovorom o nadaljnjih ukrepih
 • če se bo izkazala potreba po omejitvi vstopa zunanjih obiskovalcev, se bodo le ti najavili pri dežurnem dijaku v 3. nadstropju in počakali pred učilnico za geografijo na nadaljnja navodila
 • šola bo v času širjenja koronavirusa vse potrebne informacije posredovala udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa prek šolskih okrožnic v vitrini v 3. nadstropju, šolske spletne strani oziroma e-pošte (Lopolis), šolskih družbenih omrežij, zaposlene pa po potrebi tudi prek mobilnih telefonov

 

Pomembni naslovi in kontakti:

 

ravnatelj: Jaka Erker