HIŠNI RED V ČASU IZREDNIH RAZMER

(nevarnost širjenja okužbe s korona virusom)

 

Tudi v času izrednih razmer veljajo šolska pravila in Hišni red Gimnazije Šentvid v točkah, kjer je uporaba smiselna.

V tem času naj pouk obiskujejo le zdravi dijaki (in profesorji). Ob prvem prihodu v šolo dijaki prinesejo podpisano izjavo, s katero izjavljajo, da nimajo simptomov okužbe oziroma niso bili v stiku z okuženo osebo. Za mladoletne dijake izjavo podpišejo njihovi starši. V primeru spremembe njihovega zdravstvenega stanja se o tem takoj obvesti šolo (razrednika ali ravnatelja) in osebnega zdravnika.

Če dijaki ali profesorji sodijo v skupino, ki potrebuje posebno zaščito ali prilagoditve pri obiskovanju pouka, morda celo pri izvedbi mature, to čimprej sporočijo šoli.

Šola je za ostale obiskovalce zaprta. Če karkoli potrebujete, pokličite 01 5000 660 in vas pridemo iskat k vhodu.

Po šoli so razobešena splošna navodila in higienska priporočila, ki jih je potrebno upoštevati v obdobju povečanega tveganja za okužbo s korona virusom.

V šoli upoštevamo naslednja pravila:

 1. Prihod v šolo naj bo načrtovan vsaj 15 minut pred začetkom pouka ali ocenjevanja. Odprta bosta tako glavni kot stranski vhod. Skozi glavni vhod vstopajo dijaki, ki imajo pouk v 3. nadstropju in učilnicah M1, M2, BI1, B2. Za ostale učilnice se uporabi stranski vhod.
 2. Ob vstopu v šolo in v šoli je potrebno upoštevati medosebno razdaljo 1,5 do 2 m (označbe pred šolo, na hodnikih in stopniščih) in smeri gibanja (npr. po desni strani hodnikov). Zbiranje v skupinah ni dovoljeno.
 3. Ob vstopu v šolo si morate nadeti zaščitno masko in razkužiti roke.
 4. Uporaba zaščitne maske je obvezna v vseh prostorih razen v učilnicah pri pouku oziroma ocenjevanjih in izpitih.
 5. Garderoba se ne uporablja. Šolska malica v tem obdobju ne bo organizirana, zato naj dijaki s seboj prinesejo vodo in / ali malico. Smeti, ki nastanejo ob malici, naj odnesejo s seboj. Zvonjenja ne bo.
 6. Dijaki bodo razporejeni po učilnicah z minimalnimi menjavami le teh. Ob zamenjavah bodo učilnice razkužene.
 7. Veliko pozornosti je potrebno nameniti higieni. Umivanje oziroma razkuževanje rok je potrebno po vsakem prijemanju kljuk, ograj in drugih površin, ki bi lahko bile kontaminirane. Obraza se ne dotikamo z neumitimi / nerazkuženimi rokami.
 8. Upoštevajmo tudi pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo si pokrijemo nos in usta s papirnatim robčkom ali kašljamo v rokav).
 9. Prostore šole je potrebno pred uporabo očistiti, razkužiti in prezračiti. Večkratno zračenje prostorov je potrebno tudi med uporabo.
 10. V času pouka bo odprta tudi šolska knjižnica. V knjižnici in v predprostoru pred njo ravno tako velja medosebna razdalja in obvezna uporaba zaščitne maske. Knjige dijaki (in profesorji) predhodno naročijo po elektronski pošti.
 11. Po zaključku pouka je potrebno urejeno zapustiti šolsko stavbo.
 12. Dijaki naj tudi zunaj šole upoštevajo navodila o varnem druženju.
 13. Uporabljene zaščitne maske se odloži v posebne posode za smeti, saj je potrebno z njimi ravnati po posebnem protokolu. Te posode bodo na hodnikih in ob izhodu iz šole.

Posamična navodila in usmeritve bodo dijaki prejemali po e-pošti. Dijaki in zaposleni naj redno spremljajo informacije, ki so posredovane v medijih.

Vse aktivnosti povezane z ukrepi ob izbruhu epidemije korona virusa še naprej koordinira delovna skupina v sestavi: Jaka Erker (ravnatelj), Edvard Hubat (pomočnik ravnatelja), Milena Vidmar (šolska psihologinja) in Lea Lasič (tajnica).

 

Ljubljana Šentvid, 15. 5. 2020                                              Ravnatelj: Jaka Erker