Šolsko športno društvo

V šolskem športnem društvu (ŠŠD) Gimnazije Šentvid lahko sodelujejo vsi dijaki. Tekmovanja so organizirana kot medrazredna in medšolska.

Organizacijo in izvedbo medrazrednih tekmovanj za fante vodi Matej Grgurevič, za dekleta pa Polona Cesar.

Medšolska tekmovanja v Ljubljani so v organizaciji Agencije za šport mesta Ljubljane. Organizacijo prijavljanja in vodenja ekip na medšolska tekmovanja vodita športna koordinatorja Jaka Fetih in Primož Praprotnik, ostali profesorji pomagajo po potrebi.