Dijaški parlament

Parlament Dijaške skupnosti Gimnazije Šentvid je najvišje predstavniško telo dijakov na Gimnaziji Šentvid. Sestavljajo ga predsedniki oddelčnih skupnosti vseh oddelkov Gimnazije Šentvid. Od aprila 2015 je predsednik parlamenta Rok Dolenc. Parlament DSGŠ razpravlja o dijaški problematiki, si prizadeva za medsebojno sodelovanje dijakov, sprejema sklepe v interesu dijakov in skrbi za obogatitev obšolskega življenja – organizira zabave, filmske večere,… Parlament ima tudi mentorja, od septembra 2016 je to prof. Barbara Bolarič.