Dijaški parlament

Parlament Dijaške skupnosti Gimnazije Šentvid je najvišje predstavniško telo dijakov na Gimnaziji Šentvid. Sestavljajo ga predsedniki oddelčnih skupnosti vseh oddelkov Gimnazije Šentvid. Od septembra 2017 dalje je predsednica dijaške skupnosti na gimnaziji Zala Perčič. Parlament DSGŠ razpravlja o dijaški problematiki, si prizadeva za medsebojno sodelovanje dijakov, sprejema sklepe v interesu dijakov in skrbi za obogatitev obšolskega življenja – organizira zabave, filmske večere,… Parlament ima tudi mentorja, od septembra 2016 je to prof. Barbara Bolarič.