Aktiv četrtošolcev

Aktiv četrtošolcev skrbi za pripravo in izvedbo tradicionalnih prireditev šole, ki so v domeni dijakov 4. letnika:

  • krst prvošolcev
  • novoletna prireditev
  • Miklavževanje
  • pustni karneval
  • maturantski ples
  • zaključna četvorka na igrišču
  • knjiga maturantov
  • Šentviška napetost.

Zora Lovrenčič

Šolsko leto 2018/19

Krst prvošolcev

http://www.sentvid.org/utrinki-s-krsta-2018/

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šolsko leto 2017/18

Krst prvošolcev

http://www.sentvid.org/utrinki-s-krsta-2017/

Novoletna prireditev

http://www.sentvid.org/utrinki-z-novoletne-prireditve/

Pustni karneval

http://www.sentvid.org/utrinki-s-pustnega-karnevala-na-gimnaziji-sentvid/