Aktiv četrtošolcev

Aktiv četrtošolcev skrbi za pripravo in izvedbo tradicionalnih prireditev šole, ki so v domeni dijakov 4. letnika:

  • krst prvošolcev
  • novoletna prireditev
  • Miklavževanje
  • pustni karneval
  • maturantski ples
  • zaključna četvorka na igrišču
  • knjiga maturantov
  • Šentviška napetost.

Četvorka na igrišču

Knjiga maturantov

Maturantski ples

Novoletna prireditev

Profesorji na maturantskem plesu

Šentviška napetost

Zadnji dan pouka za maturante