Aktiv četrtošolcev

Aktiv četrtošolcev skrbi za pripravo in izvedbo tradicionalnih prireditev šole, ki so v domeni dijakov 4. letnika:

  • krst prvošolcev
  • novoletna prireditev
  • Miklavževanje
  • pustni karneval
  • maturantski ples
  • zaključna četvorka na igrišču
  • knjiga maturantov
  • Šentviška napetost.

Zora Lovrenčič

 

Četvorka na igrišču

 

Maturantski ples

 

Novoletna prireditev

 

Profesorji na maturantskem plesu

 

Šentviška napetost

 

Zadnji dan pouka za maturante