Lea Kočevar, 3. a,  je na državnem tekmovanju iz angleškega jezika za dijake 3. letnika, dosegla odlično bronasto priznanje. Tekmovanje organizira Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL.​ Čestitamo!

mentor: prof. Vital Pirnat